2.17.94.1, 2019-07-05 00:05:51

WLTP - den nye testprosedyren.

WLTP gir mer presist drivstofforbruk og utslippsverdier.

WLTP står for Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure, og er en testprosedyre som erstatter NEDC. Dette er en internasjonal standardisert testprosedyre for å tallfeste bilens drivstofforbruk og utslipp av avgasser, samt elektrisk rekkevidde, som er mer realistisk enn NEDC. WLTP gjelder for alle personbiler og lette nyttekjøretøy. Den nye testprosedyren WLTP ble tatt i bruk høsten 2018 for personbiler, men de nye forbrukstallene vil først brukes i avgiftsberegningen fra januar 2020. For varebiler vil testprosedyren WLTP bli tatt i bruk høsten 2019 og bli benyttet i avgiftsberegningen fra januar 2021. På denne siden skal vi forklare så godt vi kan hva dette vil innebære for deg og ditt Volkswagen Nyttekjøretøy.

Hva er WLTP?

Mange som skal kjøpe ny bil sjekker forbruks- og utslippsverdiene på bilen, men hvor mye drivstoff forbruker egentlig en bil? Volkswagen kan nå besvare dette spørsmålet langt mer nøyaktig enn tidligere med den nye og standardiserte testprosedyren WLTP. Denne nye testsyklusen for måling av drivstofforbruk er tettere knyttet opp mot daglig kjøreatferd og erstatter den langt mindre dynamiske testprosedyren NEDC. 

WLTP står for Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure. Den internasjonale harmoniserte testprosedyren for lette kjøretøy beskriver en ny testmetode for tallfesting av bilers drivstofforbruk. Prosedyren er basert på faktiske, loggførte kjøredata. I tiden fremover vil den hjelpe oss med å simulere kjøring på en realistisk måte i en laboratoriesituasjon. WLTP tar derfor ikke bare forskjellige situasjoner og hastigheter med i beregningen, men inkluderer også forskjellige utstyrsversjoner og vektklasser.

Hvorfor endrer vi testprosedyre fra NEDC til WLTP?

Drivstofforbruk kan avvike fra en bilprodusents spesifikasjoner av flere årsaker. Dette er en viktig grunn til at måleresultatene fra NEDC-syklusen har blitt kritisert. Faktiske utslipp fra et kjøretøy og drivstofforbruk avhenger i stor grad av måten du som sjåfør kjører og bruker arbeidsbilen på, samt hvordan bilen din er utstyrt. For eksempel har det mye å si om en bil først og fremst blir brukt i by, ute på landeveien eller på motorveien.

For å gjenspeile disse forskjellene har man gjennomgått det teoretiske rammeverket for NEDC og endret det slik at det samsvarer med en mer dynamisk kjøreprofil. Med utgangspunkt i statistiske undersøkelser og analyse av gjennomsnittssjåføren har man utarbeidet en profil med høyere akselerasjon, gjennomsnittshastighet og makshastighet. I stedet for å kombinere simulert bykjøring og landeveiskjøring, testes nå bilen i fire forskjellige hastighetsintervaller.

De viktigste forskjellene mellom testprosedyrene.

WLTP som testprosedyre består av en modifisert kjøresyklus og strengere testspesifikasjoner. Blant endringene i spesifikasjonene finner vi lengre måletid og høyere makshastighet. Oversikt over de viktigste endringene i testprosedyren:

 • Fire hastighetsintervaller måles på rulledynamometeret etter kaldstart: opptil 60 km/t, opptil 80 km/t, opptil 100 km/t og over 130 km/t. I løpet av disse intervallene skal bilen bremse og akselerere flere ganger. Den maksimale hastigheten er dermed 10 km/t høyere enn for NEDC.
 • Gjennomsnittshastigheten, rundt 47 km/t, er betydelig høyere enn før (33 km/t for NEDC).
 • Temperaturen i testkammeret skal være 23 °C, mens temperaturkravet for NEDC var 20 –30 °C.
 • Den fullstendige kjøresyklusen har en varighet på rundt 30 minutter til forskjell fra NEDC-kravet som var kun 20 minutter.
 • Distansen er mer enn doblet og er nå 23, mot tidligere 11 kilometer.
 • I motsetning til NEDC tar WLTP høyde for ulike typer ekstrautstyr og hvordan dette kan påvirke bilens vekt, aerodynamikk og energiforbruk (hvilestrøm). Energikrevende ekstrautstyr som klimaanlegg og setevarme er avslått under testprosessen.
testprosedyre utslipp WLTP varebiler verksted

Slik blir testprosedyren med WLTP.

Den nye og dynamiske standarden som erstatter NEDC.
 • Temperaturen i testkammeret er 23 °C
 • Distansen er 23 km
 • Syklusen tar 30 minutter
 • Syklusen består av fire faser (lav, middels, høy, ekstra høy)
 • Gjennomsnittshastigheten er ca. 47 km/t
 • Andelen tomgangskjøring er 13%
 • Maks hastighet er over 130 km/t
 • Girskiftpunktene beregnes på forhånd for hver enkelt bil
 • Bilens vekt og ekstrautstyr tas med i beregningen
 • Alle mulige kombinasjoner av motor og girkasse testes
testprosedyre forbruk og utslipp bil nedc

Slik er testprosedyren med NEDC.

Vedtatt av EU i 1992 og erstattes nå av mer dynamiske testparametere gjennom WLTP.
 • Temperaturen i testkammeret er 20–30°C
 • Distansen er 11 km
 • Syklusen tar 20 minutter
 • Syklusen består av to faser: 13 minutter med simulert bykjøring og 7 minutter med simulert landeveiskjøring
 • Gjennomsnittshastigheten er ca. 33 km/t
 • Andelen tomgangskjøring er 25%
 • Maks hastighet er 120 km/t
 • Girskiftpunktene for modeller med manuell girkasse er nøye definert
 • Ekstrautstyr og klimaanlegg tas ikke med i beregningen

Fordeler med den nye testprosedyren WLTP

Prosedyren for testing gjennom WLTP bruker helt nye testparametere for å tallfeste drivstofforbruk, rekkevidde og eksosutslipp, som gir en rekke fordeler:

WLTP skaper mer nøyaktighet drivstofforbruk

Mer presis testing av bilens drivstofforbruk.

Ny testprosedyre gir mer nøyaktighet.

WLTP benytter en testprosedyre som ligner mer på faktisk bruk av en bil enn det NEDC-standarden gjør. NEDC har som hovedmål å gi et sammenligningsgrunnlag for ulike biler, men gav ikke et realistisk bilde av faktisk forbruk. Der forbruksverdiene tidligere ble målt under kunstige forhold på laboratorier, gjør den nye prosedyren med WLTP det mulig å gi mer nøyaktige prognoser for bilens faktiske drivstofforbruk takket være de forbedrede testparameterne. WLTP skal simulere realistisk bruk av bilen og dermed også gi langt mer realistiske resultater.

For deg betyr dette mer forutsigbarhet når du kjøper en bil fra oss og vil vite om konkret forbruk. 

WLTP ny testprosedyre utslipp forbruk

Resultater som kan sammenlignes på verdensbasis.

WLTP byr på standarder for sammenligning vi ikke har sett tidligere.

WLTP som ny testprosedyre har som et hovedmål, blant andre, å sikre en standardisert målemetode for avgassutslipp og energiforbruk for de forskjellige motortyper; bensin-, diesel-, CNG- (naturgass) og elmotorer. Biler og nyttekjøretøy av samme type skal gi de samme testresultatene over hele verden når testprosedyren WLTP følges til punkt og prikke. Dette sammenligningskriteriet er årsaken til at laboratorietesting er nødvendig.

Drivstofforbruk og utslipp blir derfor analysert med pålitelige metoder på en rulledynamo med en dynamisk kjøreprofil.

Mer fokus på miljø med wltp

Mer fokus på miljøet vårt.

Mer realistiske forbruksdata gjør det enklere å nå internasjonale klimamål og å redusere miljøbelastningen.

EU har vedtatt at utslippene fra biler skal reduseres med 20% innen år 2020*. Med WLTP blir det mulig å kontrollere og dokumentere at internasjonale grenseverdier for CO2-utslipp blir overholdt. Akkurat som med drivstofforbruk avhenger et kjøretøys CO2-utslipp av den konkrete bilmodellen. WLTP gjør det lettere å sammenligne energiforbruk og CO2-utslipp for forskjellige kjøretøyer.

Målingene avhenger ikke lenger av produsent og type kjøretøy, men av standarden på verdensbasis: WLTP. Med WLTP vil de ulike bilmodellene og motorene optimaliseres ytterligere for og gjøres mest mulig miljøvennlige.

*) Dataene er basert på forskningsrapporten “CO2 regulation for passenger vehicles” publisert av det tyske økonomiske instituttet i Köln i 2013.

Slik sparer du drivstoff

Bilens drivstofforbruk avhenger av en rekke faktorer, hvorav enkelte kan påvirkes ved hjelp av noen enkle triks for å spare drivstoff.

Crafter varebil frontlys WLTP bykjøring Volkswagen Nyttekjøretøy

Jevn kjøring kan gi jevn sparing.

Velg en forutsigbar kjørestil.

Halver stresset og doble besparelsene. Ved å kjøre med jevn, moderat hastighet, bremse mindre, følge trafikkflyten, la bilen trille på tomgang og utnytte bilens bevegelsesenergi kan du oppnå en betydelig reduksjon i drivstofforbruket. Det gir dessuten en tryggere og langt mindre stressende kjørestil. 

Spare penger på drivstoff

Bruk girene - fyll drivstoff sjeldnere.

Kjør alltid på høyest mulig gir.

30 km/t i tredjegir er passe – når du girer opp tidlig sparer du drivstoff.

Stemmer det imidlertid at kjøring med lavt motorturtall kan være skadelig for motoren? Nei, dette er en myte. TDI- og TSI-motorene fungerer ypperlig i tredjegir ved 30 km/t og har en imponerende trekkraft allerede ved 2000 o/min. Gir opp til andregir nesten med én gang når du starter opp. Det er ikke noe problem å hoppe over et gir når du girer opp. Og velg alltid høyest mulig gir. 50 km/t i femtegir er ikke noe problem for mange biler. Går bilen jevnt og med normal motorlyd, er ikke turtallet for lavt.

Volkswagen spar drivstoff

Trill av gårde.

Benytt deg av funksjonen for drivstoffkutt.

0,0 liter – kjør gratis! Med den rette teknikken kan du spare massevis av drivstoff. Vet du hvordan du kan oppnå et “aktuelt forbruk” på nøyaktig 0,0 liter per mil? Slipp gassen når bilen står i gir, eller la bilen trille på tomgang. Med funksjonen for drivstoffkutt, stanses drivstofftilførselen til motoren. Da bruker du ikke så mye som en dråpe drivstoff. Denne smarte teknikken fungerer aller best når du bremser på girene samtidig.

Eksempler kan være i nedoverbakke eller idet du nærmer deg rødt lys i et trafikkryss. Også når du slipper ut clutchen, bruker du langt mindre drivstoff. Dette er spesielt effektivt hvis du kan la bilen trille på tomgang over lengre avstander, noe som blir mulig med en forutseende kjørestil.

spar drivstoff klimaanlegg climatronic

Bruk ekstrautstyret med måte.

Bedre komfort og lavere forbruk.

Spar inntil 0,2 liter per mil ved å ta smarte valg. Ekstrautstyr gir bedre komfort i bilen, men det kan være temmelig dyrt i bruk. Et klimaanlegg kan for eksempel være relativt drivstoffkrevende. Å senke kupétemperaturen med to grader om sommeren og holde temperaturen lav kan koste deg inntil 0,2 liter per mil ved lav hastighet. Det er imidlertid også mulig å senke temperaturen ved å lufte ut av bilen før oppstart og å ha vinduene åpne en kort stund når du starter. Underveis bør du alltid være oppmerksom på hvilket ekstrautstyr som er slått på, og hva du faktisk til enhver tid har bruk for.

sjekk dekktrykket volkswagen bil

Hold dekktrykket oppe og spar drivstoff.

Kontroller dekktrykket.

Spar drivstoff allerede før du er ute på veien.

Du kan spare inntil 15% bare ved å sjekke dekktrykket! Rullemotstanden står for hele 15% av det totale drivstofforbruket. Hvis du pumper opp dekkene til anbefalt dekktrykk for fullastet bil (dette er angitt på tanklokket), reduserer du rullemotstanden, og dermed også drivstofforbruket. Når du kjøper nye dekk, bør du forsikre deg om at de har lavest mulig rullemotstand. Slik kan du spare hele 3%. I tillegg gir slike dekk mindre støy.

varm motor i bil spar drivstoff spar penger

Varm motor gir bedre kjøreøkonomi.

Unngå småkjøring.

Kombinerer du flere ærender, sparer du mer ettersom motoren bruker mest drivstoff når den er kald. Hvis du kjører mange småturer, vil drivstofforbruket skyte i været og kan komme helt opp i 3 l per mil! Du kan imidlertid spare drivstoff hvis du kombinerer flere småærend i én og samme kjøretur. Når kjøreturene er lengre, varmes motoren opp til optimal driftstemperatur, slik at den bruker langt mindre drivstoff.

motorolje volkswagen

Bruk lettløps motorolje.

En behagelig vei til sparing.

Spar opptil 5% med riktig oljekvalitet: Jo raskere motoren får god smøring, jo raskere synker utslippene. Dette er spesielt viktig for kaldstart og korte turer. Men hva er egentlig den viktigste egenskapen til en god motorolje? At den spres raskt.

Der er lettløpsoljene uslåelige. Disse oljene reduserer drivstofforbruket med inntil 5% sammenlignet med konvensjonelle oljer. Dette er grunnen til at nesten samtlige av Volkswagen Nyttekjøretøy bilmodeller leveres med lettløpsolje fra fabrikk.

reduser luftmotstanden spar drivstoff volkswagen Caravelle

Reduser luftmotstanden.

Spar drivstoff.

Mindre luftmotstand gir høyere effektivitet. God aerodynamikk er nøkkelen til et lavt forbruk, spesielt ved høye hastigheter. Derfor har din Volkswagen fått et nytt karosseri med redusert luftmotstand. Utstyr som sykkelstativ og takbokser gir økt luftmotstand. Så sørg for å demontere takstativer og -bokser mellom hver gang du skal på ski- eller sykkeltur.

amarok grå båttilhenger

Unngå å kjøre med unødvendig vekt.

Sparing er lett.

Du kan spare inntil 0,03 liter per mil bare ved å fjerne noen unødige kilo. Slik ser regnestykket ut: 100 kg øker drivstofforbruket med inntil 0,03 liter per mil. Du bør derfor jevnlig sjekke hva du har i bagasjerommet. Du kan til og med spare drivstoff når du fyller tanken: Ikke fyll tanken mer enn halvfull. For når tanken er full, blir bilen tyngre, noe som igjen øker drivstofforbruket.

Snarveier.