WLTP testprosedyre NEDC utslipp

WLTP testprosedyre

Her kan du lese mer om den nye internasjonale testprosedyren som erstatter NEDC og beregner mer presise drivstofforbruk- og utslippsverdier for person- og varebiler.

Her kan du lese mer om den nye internasjonale testprosedyren som erstatter NEDC og beregner mer presise drivstofforbruk- og utslippsverdier for person- og varebiler.

WLTP gir mer presist drivstofforbruk og utslippsverdier

wltp vs. NEDC testprosedyre Volkswagen vw Transporter varebil kassebil 3-seter T6

WLTP står for Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure, og er en testprosedyre som erstatter NEDC. Dette er en internasjonal standardisert testprosedyre for å tallfeste bilens drivstofforbruk og utslipp av avgasser, samt elektrisk rekkevidde, som er mer realistisk enn NEDC. WLTP gjelder for alle personbiler og lette nyttekjøretøy. Den nye testprosedyren WLTP ble tatt i bruk høsten 2018 for personbiler, men de nye forbrukstallene vil først brukes i avgiftsberegningen fra januar 2020. For varebiler vil testprosedyren WLTP bli tatt i bruk høsten 2019 og bli benyttet i avgiftsberegningen fra januar 2021. På denne siden skal vi forklare så godt vi kan hva dette vil innebære for deg og ditt Volkswagen Nyttekjøretøy.

Om WLTP

WLTP vs. NEDC

Fordeler med WLTP

Hvordan spare drivstoff (og penger)

Nyttige snarveier