2.17.94.1, 2019-07-05 00:05:51
sikkerhetssystemer i volkswagen nyttekjøretøy

Sikkerhetssystemer.

Våre moderne sikkerhetssystemer.

Alle våre bilmodeller er utstyrt med en rekke moderne sikkerhetssystemer som gir deg de beste forutsetningene for å kunne takle nær sagt alle kritiske trafikksituasjoner slik at du og varebilen får en trygg og avslappet kjøretur. Her kan du lese mer om hvert enkelt sikkerhetssystem, se hvilke som er standard for hvilke modeller og hva som er ekstrautstyr. Har du spørsmål kan du søke opp og ta kontakt med din nærmeste Volkswagen Nyttekjøretøy-forhandler her

Hvit Caddy varebil

Front Assist med City nødbrems.

Funksjon: forkorter bremselengden.

Front Assist har en radarsensor som overvåker avstanden til forankjørende bil i inntil 160 km/t og bidrar til å redusere bremselengden. Front Assist reagerer på kritiske nær-situasjoner i to trinn:

1. Du blir varslet via et akustisk lydsignal
2. Du blir varslet akustisk / visuelt i instrumentpanelet og bremseklossene legger seg inntil skivene som gjør at den hydrauliske bremseassistenten settes i beredskap

Dersom sjåføren fortsatt ikke reagerer ved å betjene bremsene vil bremsesystemet gi et kraftig "rykk" i bilen. Starter sjåføren nedbremsingen vil full bremseeffekt være tilstede med en gang uavhengig av pedaltrykk. Dersom sjåføren overser en hindring bremser City-nødbremsfunksjonen automatisk og reduserer kollisjonshastigheten. I beste fall kan kollisjoner unngås helt. Systemet er aktivt mellom 5 og 30 km/t og kan bremse bilen ned til den stopper (i kritiske kollisjonssituasjoner uten førerreaksjon inntil 15 km/t).

Standardutstyr på Caddy, TransporterCrafter og Crafter pickup.

image

Bremsesystemer.

Formål: unngå ulykker.

Multikollisjonsbrems
Over 20% av alle bilulykker med personskade består av flere enn ett sammenstøt. Bremsesikkerhetssystemet bremser automatisk ned etter et sammenstøt for å hindre følgekollisjoner. Multikollisjonsbremsen aktiveres dersom to uavhengige sensorer registrerer en ulykke. Etter en kort forsinkelse bremses bilen gradvis ned til 10 km/t. Du kan når som helst overta kontrollen igjen (innenfor systemets begrensninger). 

Antiskrensregulering
Forhindrer under- eller overstyring ved å tilpasse bremsningen til hvert enkelt hjul.

Blokkeringsfrie bremser (ABS)
Forhindrer at hjulene blokkeres og sørger dermed for at styreevnen opprettholdes.

Den elektroniske differensialbremsen (EDS)
Fordeler drivkraften til hjulene med best grep.

Standardututstyr på Caddy, Transporter, Amarok, Crafter, CaravelleMultivan og Crafter pickup.

 

image

Kollisjonsputer / airbags.

Formål: gi beskyttelse for fører og passasjer.

 Alle våre bilmodeller har airbags/kollisjonsputer som standardutstyr og plasseringen av disse finner du i;
- rattet på førerside
- dahsboard på passasjersiden
- sidestolpen og/eller i siden på sete (disse omtales som thorax-kollisjonsputer)
Dette gir optimal beskyttelse ved en front- eller sidekollisjon. Kollisjonsputen på passasjersiden foran kan deaktiveres med bilnøkkelen.     

Standardutstyr på Caddy, Transporter, Amarok, Crafter, CaravelleMultivan og Crafter pickup. Merk at Crafter pickup ikke tilbys med sideairbags.

image

Beltevarsling.

Formål: hjelper deg å huske sikkerhetsbeltet.

Beltevarslingen sier i fra til føreren hvis sikkerhetsbeltet ikke er festet. Systemet varsler med et lyssignal etter motorstart og i tillegg med et lydsignal etter at kjøreturen har begynt, og minner føreren om å spenne seg fast.

Standardutstyr på Caddy, Transporter, Amarok, Crafter, CaravelleMultivan og Crafter pickup.

Lane Assist på VW Crafter

Lane Assist.

Formål: hindrer kjøring over i feil kjørefelt.

Kjørefeltvarslingen øker sikkerheten betydelig. Den hindrer at bilen kommer over i feil kjørefelt og kolliderer med en motgående bil. Hvis det er noe som tyder på at bilen utilsiktet er i ferd med å forlate kjørefeltet, varsler den føreren visuelt. I tillegg styrer den bilen tilbake i kjørefeltet.

Lane Assist fungerer slik at kameraet som er festet til det innvendige speilet registrerer veimerkingen foran bilen, og den elektromekaniske servostyringen sørger for at bilen kommer tilbake på rett kurs. Systemet kan aktiveres og deaktiveres i menyen for assistentsystemer i kjørecomputeren.

Ekstrautstyr til Crafter og Crafter pickup.

 

Side Assist

Side Assist.

Formål: gir trygghetsfølelse ved filskifte.

To radarer scanner område inntil 75 meter bak bilen og varsler deg om noen tar innpå deg bakfra. Systemet varsler deg via LED visning i sidespeilet. Dersom det er et kjøretøy i f.eks blindsonen, og du aktiverer blinklyset, vil systemet varsle deg med kraftige lysblink. Dette vil kunne redusere faren for kollisjon ved skifte av kjørefelt.
Hvis systemet brukes sammen med Lane Assist, griper systemet også inn i styringen hvis føreren prøver å skifte felt (selv ved bruk av blinklys) mens det er et kjøretøy i varslingsområdet. Hvis føreren overstyrer styreinngrepet, gis det enda en advarsel, i form av vibrasjoner i rattet.

Fordeler for sjåføren:

  1. Mindre stress og økt trygghetsfølelse ved filskifte
  2. Mindre fare for personskade, skade på bilen og lasten

Ekstrautstyr til Transporter og Crafter.

Utmanøvreringsassistent fra Volkswagen

Utmanøvreringsassistent.

Formål: gjør det enklere å rygge ut av parkeringsluker.

Utmanøvreringsassistenten varsler med lydsignaler hvis en annen bil kommer for nær når du rygger ut av en parkeringsluke. Hvis du ikke reagerer på varslingen, kan systemet redusere omfanget av, eller til og med forhindre en kollisjon ved å aktivere bremsene. 

Ekstrautstyr til Crafter.

Snarveier.