Bildet viser en blå vw Transporter varebil som trenger bilberging og en vw Amarok som står parkert bak Transporter

Våre garantiordninger 

Driftsstans? Ring +47 915 04 444
Alle våre person- og varebilmodeller fra Volkswagen Nyttekjøretøy leveres med nybilgaranti på 200.000 km/ 5 års garanti (Crafter har 250.000 km/ 5 års garanti), samt 24-timers mobilitetsgaranti. Les mer om våre ulike garantiordningene under. Spørsmål? Finn og kontakt forhandler

Driftsstans? Ring +47 915 04 444
Alle våre person- og varebilmodeller fra Volkswagen Nyttekjøretøy leveres med nybilgaranti på 200.000 km/ 5 års garanti (Crafter har 250.000 km/ 5 års garanti), samt 24-timers mobilitetsgaranti. Les mer om våre ulike garantiordningene under. Spørsmål? Finn og kontakt forhandler

Mobilitetsgaranti & veihjelp

Bildet viser en mann i refleksgul kjeldedress

Følger du vårt anbefalte service- og vedlikeholdsprogram får du automatisk 24-timers veihjelp gjennom vår mobilitetsgaranti. Dette gir deg trygghet på veien hele døgnet! Alle våre nye bilmodeller leveres automatisk med 24-timers mobilitetsgaranti (veihjelp) og denne gjelder frem til første service. Dersom service blir utført hos ett av våre Volkswagen merkeverksteder i tråd med våre retningslinjer vil din mobilitetsgaranti forlenges til neste service. Alle Volkswagen Nyttekjøretøy fra modellår 1986 kan ha/få mobilitetsgaranti forutsatt at vårt serviceprogram følges og at anbefalte reparasjoner blir utført.

Spørsmål om vår mobilitetsgaranti? 
Finn og kontakt forhandler

Når gjelder mobilitetsgarantien?

vw Volkswagen garanti mobilitetsgaranti service vedlikehold merkeverksted Transporter bilverksted motorstopp Viking redningstjeneste

24-timers mobilitetsgaranti trer i kraft dersom tekniske problemer gir deg uforutsett stopp underveis. Den dekker da gratis inntauing til nærmeste Volkswagen verksted, eller reparasjon på stedet hvis dette lar seg gjøre. Smådeler er inkludert.

Dersom bilen ikke kan repareres umiddelbart, dekkes gratis leiebil med fri kjørelengde i inntil 3 dager (unntatt drivstoff) for Volkswagen Nyttekjøretøy. Er det mer hensiktsmessig å vente på bilen, dekker mobilitetsgarantien overnatting på hotell for både fører og passasjerer i 1 døgn.

Kostnadene for reparasjon av feilen som er årsaken til driftsstansen, dekkes ikke av mobilitetsgarantien. Her foretas de samme vurderinger som ved et vanlig verkstedbesøk som ikke er forårsaket av uforutsett stopp. Serviceheftet med stempel fra siste service er å betrakte som et verdidokument som bør ligge i bilen.


Spørsmål om vår mobilitetsgaranti? 
Finn og kontakt forhandler

Driftsstans? Ring +47 915 04 444

vw Volkswagen veihjelp motorstopp garanti mobilitetsgaranti service vedlikehold merkeverksted bilverksted refleksvest

Vi hjelper deg!
Gjennom vårt samarbeid med Viking Redningstjeneste taues bilen din til nærmeste Volkswagen merkeverksted ved skade. Rekvirering av leiebil eller sted for overnatting gis ved behov til bilen din er kjørbar igjen. 

Hvem dekker kostnadene?
Kostnadene ved inntauing og eventuelt rekvirering av leiebil ved skade dekkes av bileiers bilforsikring eller bileier selv.

Volkswagen Nødtelefon
Vår 24-timers mobilitetsgaranti er et samarbeid med Viking Redningstjeneste og du tilkaller hjelp ved å ringe 915 04 444 fra Norge eller +47 915 04 444 fra utlandet. Dette nummeret kan også benyttes hvis du trenger hjelp og ikke har en gyldig mobilitetsgaranti , men det vil da være eier av kjøretøyet/firma som blir belastet kostnadene for assistansen. Vi anbefaler deg å lagre nummeret på telefonen din så du har det lett tilgjengelig i fall uhellet skulle være ute.

Selvforskyldte uhell
Dette dekkes ikke av mobilitetsgarantien
Uhell som skyldes førers uaktsomhet dekkes ikke av mobililitetsgarantien. Dette kan for eksempel være;

 • drivstoffmangel
 • feilfylling av drivstoff
 • utelåsing
 • kollisjon
 • utforkjøring
 • drivstoffmangel på grunn av is/voksdannelse i drivstoffsystemet
 • driftsstans med bakgrunn i reparasjoner utført av andre verksteder enn våre egne Volkswagen Nyttekjøretøy merkeverksteder.

Nybilgaranti varebil

vw Volkswagen nybilgaranti merkeforhandler merkeverksted Caddy Amarok pickup Transporter kassebil varebil stor liten Crafter
 • 5 år / 200.000 km Norgesgaranti
  Gjelder for alle våre bilmodeller. Garantien er gyldig i 5 år eller 200.000 km, avhengig av hva som inntreffer først. Vår nybilgaranti gjelder bilmodeller med modellår fra 2016. Direkte slitasjedeler og justeringsarbeid er unntatt fra garantien.

 • 5 år / 250.000 km Norgesgaranti på Crafter
  Garantien er gyldig i 5 år eller 250.000 km avhengig av hva som inntreffer først. Gjelder biler med modellår fra 2012. 

 • 5 år / 100.000 km fra 1.1.2011
  Gjelder i 5 år eller 100.000 km, avhengig av hva som inntreffer først. NB: gjelder kun bilgaranti.

 • 3  år/ 100.000 km fra 1.1.2001
  Gjelder i 3 år eller 100.000 km avhengig av hva som inntreffer først. 

Batterigaranti e‑Crafter

vw Volkswagen e-Crafter el varebil elektrisk varebil elbil elvarebil miljøvennlig grønn budbil bud lading batterigaranti

Vår nye elektriske varebil leveres fra fabrikk med 8 år/ 160.000 km garanti på batteripakken. Vi garanterer at batteriet skal holde minst 70 % kapasitet i inntil 8 år/ 160.000 km. Garantien forutsetter lading i henhold til e‑Crafter elektrisk varebil instruksjonsbok og med originalt ladeutstyr. I tillegg tilbyr vi en ordinær Norgesgaranti på resten av el varebilen på 5 år/ 250.000 km.

Øvrige garantiordninger

rustgaranti vw Volkswagen varebil varebiler bildelegaranti lakkgaranti øvrige garantier bilmekaniker
 • 5 års Norgesgaranti på Volkswagen originaldeler®
  Garantien gjelder i 5 år eller 100.000 km, avhengig av hva som først inntreffer og gjelder for deler importert av Harald A. Møller AS. Direkte slitasjedeler er unntatt fra garantien.

 • 3 år mot lakkfeil på karosseriet (uten kilometerbegrensning)
  Gjelder alle bilmodeller fra Volkswagen Nyttekjøretøy

  12 års garanti mot gjennomrusting
 • Det er 12 års garanti mot gjennomrustning av karosseriet på alle kjøretøy som ikke er oppført med kortere garantitid for alle våre modeller*. Med gjennomrustning menes her at det er oppstått hull i karosseriplatene som har utviklet seg innenfra (fra hulrom) som ikke kan forventes at oppdages tidligere i forbindelse med lakkvedlikehold i henhold til anbefalinger i bilens instruksjonsbok.

*På lik linje med karosseriet og en del andre komponenter, utsettes også bremser for saltskader. Dette kan f.eks forårsake rust på bremseskiver. Det er derfor viktig at bremsene brukes aktivt, gjerne med en litt kraftig oppbremsing i blant, samt at bilens serviceintervaller følges for å redusere skadeutviklingen og for at slike eventuelle skader oppdages i tide.

Dine lovmessige rettigheter

Garanti Volkswagen Nyttekjøretøy varebil varebiler Transporter Caddy Crafter Amarok Caravelle Multivan e-Crafter mobilitetsgaranti batterigaranti Norgesgaranti nybilgaranti rust lakk

I henhold til lov om kjøp og lov om forbrukerkjøp er lengste frist for reklamasjon henholdsvis inntil 2 år ved næringskjøp og inntil 5 år ved forbrukerkjøp. Mer detaljert informasjon finner du i kjøpskontrakten din. hvis du ikke finner denne kan du ta kontakt med selger/ forhandler hvor arbeidsbilen ble kjøpt.

Nyttige snarveier