2.2.0.4_0, 2017-05-15 14:52:25

24 timers mobilitetsgaranti.

Alle nye Volkswagen Nyttekjøretøy leveres automatisk med 24 timers mobilitetsgaranti, som gjelder frem til første service. Dersom denne blir utført av et Volkswagens verksted og etter Volkswagen sine fastsatte normer, forlenges garantien til neste service med mobilitetsgaranti. Alle Volkswagen Nyttekjøretøy fra modellår 1986 kan ha / få mobilitetsgaranti, forutsatt at Volkswagen sitt serviceprogram følges og at anbefalte reparasjoner blir utført.

Hva er mobilitetsgaranti?

24 timers mobilitetsgaranti trer i kraft dersom tekniske problemer gir deg uforutsett stopp underveis. Den dekker da gratis inntauing til nærmeste Volkswagen verksted, eller reparasjon på stedet hvis dette lar seg gjøre. Smådeler er inkludert.

Tar det mer enn 3 timer å reparere bilen, dekkes gratis leiebil med fri kjørelengde i inntil 2 dager (unntatt drivstoff) for Volkswagen Nyttekjøretøy. Er det mer hensiktsmessig å vente på bilen, dekker mobilitetsgarantien overnatting på hotell for både fører og passasjerer i 1 døgn.

Kostnadene for reparasjon av feilen som er årsaken til driftsstansen, dekkes ikke av mobilitetsgarantien. Her foretas de samme vurderinger som ved et vanlig verkstedbesøk som ikke er forårsaket av uforutsett stopp. Serviceheftet med stempel fra siste service er å betrakte som et verdidokument som bør ligge i bilen.

kundebehandler

Når uhellet er ute - Ring nødtelefonen
Vi hjelper deg med det praktiske ved skade, ved å få bilen tauet til verksted og rekvirering av leiebil ved behov.
Volkswagens nødtelefon ordner det praktiske, men kostnadene ved inntauing og eventuelt rekvirering av leiebil ved skade dekkes av bileiers forsikring eller bileier.

Ved motorstopp / driftsstans
Vi sørger for hjelp på stedet, eventuell inntauing til nærmeste Volkswagen merkeverksted og rekvirering av leiebil eller sted for overnatting til bilen er i orden

24 timers mobilitetsgaranti er et samarbeid med Viking Redningstjeneste, og hjelp tilkalles ved å ringe 04444 fra Norge, fra utlandet er nummeret +47 04444 000. Dette nummeret kan også benyttes for å få hjelp selv uten gyldig mobilitetsgaranti, men da vil bileier bli belastet kostnadene for assistansen.

Selvforskyldte uhell som for eksempel drivstoffmangel, feilfylling eller utelåsing, dekkes ikke. Det samme gjelder ved kollisjon, utforkjøring, drivstoffmangel på grunn av is/voksdannelse i drivstoffsystemet eller driftsstans med bakgrunn i reparasjoner utført ved et ikke-merkeverksted.