Volkswagen Nyttekjøretøy VW vant stort anbud til Forsvaret med Amarok pickup

Volkswagen Nyttekjøretøy har vunnet stort anbud til Forsvaret | 25.09.2018

Volkswagen Nyttekjøretøy har vunnet stort anbud til Forsvaret | 25.09.2018

 

Den 24. september 2018 inngikk Harald A. Møller AS den største enkeltkontrakten som noensinne er inngått mellom importøren og en norsk kunde. Håkon Wirak, direktør for Volkswagen Nyttekjøretøy, og sjef for Forsvarsmateriell landkapasiteter, brigader Morten Eggen.

- Det er en stor dag for oss å undertegne en så betydelig avtale og samtidig motta bestilling på 360 Amarok her på Lutvann i dag, sier Håkon Wirak, direktør for Volkswagen Nyttekjøretøy.

Anbudet på nye feltvogner til Heimevernet ble utlyst våren 2017. Harald A. Møller AS og Forsvarsmateriell har nå inngått en avtale som har en varighet på inntil 7 år for leveranse av feltvogner. Avtalen gjelder i tillegg inntil 20 år for service og ettermarkedstjenester etter at siste bil er levert. Anbudet er på minimum 360 feltvogner (Amarok), med opsjon på inntil 700 biler totalt på samme avtale.

- For Heimevernet vil de nye feltvognene bidra til økt operativ evne for innsatsstyrkene i hele landet. Nå er vi ivrige etter å ta fatt på det endelige og viktige design og utviklingsløpet frem mot leveransene. Vi ser frem til et godt samarbeid med Harald A. Møller, og vi har store forventinger til leveransene, sier sjef Forsvarsmateriell landkapasiteter brigader Morten Eggen.

- Vi er ydmyke og takknemlige for tilliten, og ser fram til å levere de første bilene til Heimevernet i juli 2019, sier Håkon Wirak.

Bilene kommer delvis modifisert fra fabrikk før de går til påbygger i Nederland. Det er selskapet Modiforce som er påbygger og det har samme eierskap som Volkswagen-importøren i Nederland. Modiforce har også vært påbygger for et betydelig antall Amarok til det nederlandske forsvaret.
 

Nyttige snarveier

Pressekontakt: Håkon Wirak |  404 00 838 |  hakon.wirak@moller.no

Prislister & brosjyrer

Nyttige snarveier