Bildet viser en kvinne som forsøker å finne Volkswagen kundeservice på sin smarttelefon. I bakgrunnen står en Caravelle parkert

Kundeservice Volkswagen Nyttekjøretøy

Under finner du kontaktinformasjon til våre ulike kundesentre. Driftsstans? Ring +47 915 04 444

Under finner du kontaktinformasjon til våre ulike kundesentre. Driftsstans? Ring +47 915 04 444

Her finner du kontaktinformasjon til våre ulike kundesentre inndelt etter tema og type henvendelse. Vi råder deg til å ta kontakt med riktig kundesenter for at vi skal kunne behandle din kundehenvendelse raskest mulig. Våre dyktige kundeservicemedarbeidere står klare til å hjelpe deg og vi ser frem til å høre fra deg. Våre forhandlere har egne åpningstider.

Viktig informasjon om leveringstid

Velg kundesenter

Mangel på mikrobrikker

Mangel på mikrobrikker

En liten, men viktig, komponent har på tvers av bransjer verden over blitt mangelvare, og det fører dessverre også til forsinkelser i produksjonen av biler. I likhet med flere andre teknologibaserte bransjer, opplever bilbransjen og Volkswagen Nyttekjøretøy utfordringer med tilgangen til mikrobrikker. Dette er små databrikker som brukes i alt fra forbrukerelektronikk og hvitevarer til datautstyr og biler. Det jobbes iherdig i alle ledd for å løse utfordringene dette fører med seg for våre kunder. 

Mangelen på mikrobrikker er bredt omtalt i media, og omtalen beskriver hvordan situasjonen påvirker leveringstider i alle berørte bransjer. Problemstillingen er sammensatt, men henger sammen med pandemien som nærmest over natten endret etterspørselen etter ulike typer varer, hvor for eksempel hjemmekontorløsninger og elektronikk ble prioritert ved fordeling av mikrobrikkene. I tillegg har også andre omstendigheter - gjort situasjonen enda mer krevende for produksjonene av mikrobrikker i ulike deler av verden. 

Mange av komponentene i en bil inneholder mikrobrikker og derfor er vår bransje og våre produsenter hardt rammet av leveringsutfordringene, både i Norge og internasjonalt. Fabrikkene produserer de bilene de kan basert på de komponentene de til enhver tid har til rådighet. Situasjonen er fortsatt uoversiktlig og informasjonen om hvilke biler som bygges er uforutsigbar på grunn av den usikre leveringssituasjonen for mikrobrikker. Våre fabrikker gjør alt de kan for å sikre seg best mulig leveranse, i sterk konkurranse med andre produsenter og bransjer. Dessverre kan vi forvente at situasjonen kommer til å vedvare i 2022.     

Overfor berørte kunder beklager vi forsinkelsene som følger av leveranseutfordringene, men vi kan samtidig forsikre alle om at fabrikkene gjør alt de kan for å løse den vanskelige situasjonen. Vi etterstreber å kunne dele oppdatert informasjon til berørte kunder etter hvert som vi vet mer. I en uforutsigbar situasjon er det imidlertid vanskelig for oss inntil videre å gi et klart estimat for når situasjonen bedrer seg. 

Forhandlerne våre står klare til å hjelpe kunder med å finne utstyrskombinasjoner som ikke er like påvirket av de nevnte utfordringene. I tillegg kan det være biler i produksjon og på lager, med mulighet for raskere levering.  Dersom du har spørsmål om konkrete bilbestillinger eller hvordan dette kan påvirke ditt bilkjøp, ber vi deg ta direkte kontakt med din forhandler og selger.

Finn og kontakt forhandler

Nyttige snarveier