vw Volkswagen service vedlikehold leasing unormal slitasje leasingbil Caddy varebil bremselys

Unormal slitasje leasingbil

Unormal slitasje leasingbil

Under kan du lese mer om;

 • Hva som regnes som unormal slitasje på leasingbil
 • Unormal slitasje inndelt etter eksteriør / interiør 
 • Tips ifbm innlevering av leasingbil og unormal slitasje

Spørsmål om unormal slitasje av leasingbil?
Kontakt din nærmeste forhandler/merkeverksted så hjelper vi deg!

Hva er unormal slitasje på leasingbil?

unormal slitasje leasingbil varebil arbeidsbil firmabil Volkswagen VW T6 Transporter kassebil 3-seter leasing

Unormal slitasje på leasingbil opptar mange leasingbileiere da dette påvirker takseringen og restverdien av leasingbilen etter endt leasingperiode. Norsk bilbransje har fastsatt en standard for hva som regnes som unormal slitasje på en bil som vil gjøre det enklere å vurdere leasingbilen sin tilstand når den skal tilbakeleveres til forhandler og hva som eventuelt bør utbedres. Under finner du en komplett oversikt over hva som regnes som unormal slitasje basert på denne felles standarden. Og husk, du kan alltid ta kontakt med oss om du har spørsmål.

Unormal slitasje eksteriør

vw Volkswagen unormal slitasje leasing overdragelse leasingkontrakt privatleasing bedrift varebil leasingbil finansiering ny arbeidsbil firmabil Crafter kassebil

Dette regnes som unormal slitasje på leasingbilen sitt eksteriør (utsiden av bilen);

 • Lett synlige riper som må lakkeres og ikke kan poleres bort
 • Riper som har skadet lakk gjennom til metall og/eller hvor rust er synlig
 • Frontruteskade (steinsprut/riper) som må repareres eller krever ruteskift 
 • Skader på frontlysglass, blinklysglass, bremselysglass og/eller kurvetåkelysglass
 • Bulker som er lett synlig på 1-1,5 meters avstand
 • Oppskrapninger på støtfanger og/eller deformasjon av støtfangere vurderes skjønnsmessig

Unormal slitasje interiør

isofix varebil vw Volkswagen interiør Transporter T6 arbeidsbil firmabil leasing unormal slitasje privatleasing

Dette regnes som unormal slitasje på leasingbilen sitt interiør (innsiden av bilen);

 • Hull i dashbord etter mobiltelefonholder
 • Ødelagte knapper/brytere innvendig
 • Ødelagt navigasjonsutstyr og annet liknende elektronisk utstyr
 • Hull eller revner i setetrekk og gulvtepper grunnet bruk av barneseter eller ettermontert utstyr
 • Hull eller rifter på paneler (som dør- og bagasjeromspaneler)
 • Skader i taktrekket
 • Skitne/tilsølte eller flekkete sete- eller taktrekk som krever maskinell rengjøring eller må skiftes
 • Skader på sikkerhetsbelter eller beltenes festeanordninger
 • Lukt som ikke lar seg fjerne uten omfattende rens av interiøret (f.eks fra røyk, hund o.l.)

Unormal slitasje lasterom

vw Volkswagen Caddy varebil leasingkontrakt leasing firmabil liten kompakt 3-seter overdragelse leasingkontrakt finansiering

Dette regnes som unormal slitasje på leasingbilen sitt lasterom;

 • Store, synlige flekker på gulv og/eller vegger i lasterom
 • Store deformeringer på gulv og/eller vegger i lasterom 
 • Deformeringer på gulv og/eller vegger i lasterom som kan påvirke varebilens sikkerhet eller funksjon
 • Hull/store skader på veggpaneler/innredning i lasterom
 • Ettermontert utstyr i lasterommet som ikke er fagmessig utført
 • Egenmontert utstyr skal i størst mulig grad fjernes og varebilen skal leveres tilbake i opprinnelig tilstand

Unormal slitasje ruter og lykteglass

vw Volkswagen caddy liten kompakt varebil bremselys unormal slitasje leasingbil leasing overdragelse leasingkontrakt finansiering

Dette regnes som unormal slitasje på leasingbilen sine ruter og lykteglass;

 • Kraftig steinsprutskade hvor deler av ruten har løsnet
 • Riper eller skrapeskader på ruter med en lengde eller diameter over 3 cm
 • Gjennomgående hull eller sprekker på lykteglass fra steinsprut eller andre skader på lyktene
 • Sprekker/ skader i frontruteglasset eller slitasje som påvirker sikten til sjåføren eller leder til refleksjon av lys
 • Sidespeil
  Riper eller skrapeskader på speilhuset med en lengde eller diameter over 3 cm eller andre riper/ skrapemerker som går igjennom til underliggende lakk eller plast
 • Riper/ sprekker i sidespeilet eller defekt innstillingsfunksjon

Unormal slitasje dekk | felger | hjulkapsler

vw Volkswagen unormal slitasje leasing overdragelse leasingkontrakt privatleasing bedrift varebil leasingbil finansiering ny arbeidsbil firmabil Transporter kassebil

Dette regnes som unormal slitasje på leasingbilen sine felger, dekk og hjulkapsler;

 • Deformerte dekk med sprekk, kutt, buler eller andre skader som kan svekke dekket 
 • Skader på dekk/felger/hjulkapsler forårsaket av sammenstøt med fortauskant o.l.
 • Dekk som er penetrert av et fremmedlegeme
 • Felger med deformerte kanter, sidekast, sprekker, ujevnheter eller som har knuste/manglende biter
 • Sommerdekk tilbakelevert med mønsterdybde mindre enn 2 mm
 • Vinterdekk tilbakelevert med mønsterdybde mindre enn 4 mm
 • Mønsterdybden måles på dekkets mest slitte sted
 • Reservehjul, låsebolter eller tilsvarende utstyr magler ved tilbakelevering

Unormal slitasje lakk og karosseri

vw Amarok Volkswagen pickup 4x4 tilhengerfeste lasteplan åker korn bonde unormal slitasje leasingbil

Dette regnes som unormal slitasje på leasingbilen sin lakk og karosseri;

 • Riper som er lengre enn 10 cm eller flere riper på samme karosseridel eller panser/dør som ikke kan poleres bort
 • Reparasjoner/lakkering som ikke er fagmessig utført
 • Et stort antall steinsprutskader
 • Ripe/ bulk/ skade hvor lakken er skadet ned til grunnlakken eller underliggende metall/ plast
 • Bulker/ skader med en diameter over 2 cm. 
 • Merker / bulker/ riper som påvirker bilen sitt utseende med tilhørende verditap
 • Lakkskader som ikke er utbedret og som har medført rustangrep
 • Skader som på sikt kan føre til rustangrep
 • Større bulker og/eller deformasjoner
 • Kraftige merker fra foliering/emblemer (dekaler) som ikke lar seg enkelt polere vekk
 • Borehull i karosseriet

Unormal slitasje motorrom og understell

service merkeverksted VW Volkswagen varebiler Crafter Caddy Transporter pickup unormal slitasje leasingbil leasing

Dette regnes som unormal slitasje på leasingbilen sitt motorrom og understell;

 • Veldig skitten motor som krever omfattende rengjøring
 • Mye olje i motorrommet som krever feilsøking
 • Ødelagt bunndeksel eller skade på understellet

Normal slitasje:
Riper og mindre bulker på bunndeksel samt en viss tilskitning som ikke påvirker motorens funksjonalitet anses for å være normal slitasje på mottorrom og understell.

Unormal slitasje grill og støtfanger

vw Volkswagen Multivan støtfanger grill unormal slitasje leasingbil leasing privaleasing overdragelse leasingkontrakt

Dette regnes som unormal slitasje på leasingbilen sin grill og støtfangere;

 • Bruddskader, sprekker eller tilsvarende på støtfanger, grill eller tilhørende deler
 • Lasteriper på støtfangere som ikke enkelt kan poleres bort
 • Bulker som er større enn 2 cm
 • Deksel til slepekrok eller hengerfeste mangler
 • Riper som er lenger enn 10 cm eller som går ned til underliggende metall eller plast

Øvrig unormal slitasje

Takboks Volkswagen varebil personbil biltilbehør Transporter unormal slitasje leasingbil overdragelse leasingkontrakt

Her er noen eksempler på hva som regnes som øvrig unormal slitasje på leasingbilen utover det som er nevnt over;

 • Skader på eventuelt annet tilleggs- og ekstrautstyr eller andre deler av leasingbilen
 • Mekaniske defekter utover normal tilstand
 • Manglende utført service og vedlikehold som ikke samsvarer med leasingbilen sin serviceavtale eller serviceprogram
 • Manglende tilbakelevering av ekstrautstyr som fulgte med leasingbilen som f.eks tilhengerfeste, takboks o.l.

Tilbakelevering av leasingbil og unormal slitasje

vw Volkswagen unormal slitasje leasing overdragelse leasingkontrakt privatleasing bedrift varebil leasingbil finansiering ny arbeidsbil firmabil bilnøkler nøkler hender

Enten du skal selge bilen eller levere den tilbake til forhandler etter endt leasingperiode må bilen takseres.

Beløpet på skader og bruksslitasje kalles verdiforringelse hvis du skal selge bilen, mens for leasingkunder kalles dette unormal slitasje, eller påkost. Har du vært forsiktig med bilen din i leasingperioden vil ikke disse kostnadene være store, eller kanskje ikke tilstedeværende i det hele tatt.

Da belastes du ikke for noen ekstra kostnader ved tilbakelevering av bilen. Er det derimot fremkommet kostnader som defineres som unormal slitasje, faktureres du som leasingkunde dette beløpet som en sluttfaktura.

Skulle du være uenig med de vurderinger gjort av din bilforhandler anbefaler vi at en nøytral tredjepart/takstmann (eks NAF) vurdere saken, og at takst etter fremstilling for nøytral tredjepart gjøres gjeldende.

Før takstmann kan gjøre sin vurdering må du komme til enighet med din bilforhandler om hvilke forhold som ønskes vurdert. Kostnader knyttet til fremstilling for takstmann faktureres leietaker.

Nyttige snarveier

Bestill time i Bilhold

Volkswagen Leasing

Nyttige snarveier