2.11.78.3, 2018-12-12 17:00:41

Ofte stilte spørsmål leasing

Spørsmål? Ring 24 03 33 01 / kundeservice@vwfs.no

SPØRSMÅL - FØR INNGÅELSE AV LEASINGAVTALE

Hva er leasing?
Det ligger i ordet - leasing betyr å låne på engelsk. Du låner altså en arbeidsbil/bil til privatbruk fremfor å eie den selv. Dette betyr at du slipper å kjøpe arbeidsbilen og du betaler derfor ikke en salgssum heller. Istedenfor leier du arbeidsbilen og betaler et fast beløp en gang hver måned basert på hvilken bil du leier og hvor lenge du skal lease den (ønsket leasingperiode avtales oss i mellom, men må være minimum 36 måneder). For et firma som trenger mange firmabiler kan leasing være gunstig om man ikke ønsker å binde opp en større sum på å kjøpe arbeidsbilene. Leasing er en leieavtale som i praksis betyr at vi som finansieringsselskap kjøper bilen og leaser den videre til deg som kunde. Du har full bruksrett på bilen i hele leasingperioden.

Hva er billigst av lån og leasing?
Hva som er billigst av lån og leasing avhenger av mange parametere, blant annet hvor lenge du skal ha bilen, bruksmønster, hvordan du behandler den, markedsverdien på bilen ved salg og servicekostnader (henger sammen med hvor lenge du har bilen og hvordan den behandles). Derfor er det vanskelig å si hva som vil lønne seg for deg. Leasing er forutsigbart da dette baserer seg på en antatt kjørelengde, service og periode, samt en fremtidig salgsverdi. Kjøper du derimot bilen er det markedsprisen den dagen du selger bilen som til slutt bestemmer hva ditt totale bilhold har kostet deg. Vi anbefaler deg derfor å rådføre deg med en rådgiver hos en av våre Volkswagen Nyttekjøretøy-forhandlere hvis du er usikker. Da kan dere sammen gå igjennom ditt bilbehov for å finne det riktige finansieringsvalget for deg.

Hva koster det å lease?
Du betaler månedsleien for bilen(e) du leaser og denne beregnes ut i fra startleiens størrelse, lengden på leasingavtalen, bilens totalpris og kjørelengde. Startleien innbetales før du henter bilen, restbeløpet fordeles som månedsleie.

Hva er startleie (forskudd) og er det penger jeg får igjen?
Startleie er et forskuddsbetalt engangsbeløp som inngår som en del av din totale nedbetaling, men som ikke fordeles på månedsleien. Det vil si, velger du høy startleie vil du få lavere månedspris enn om du velger lav startleie. Med andre ord, startleien er ikke penger du får igjen. Startleien ved privatleasing er på minimum 12,5 % av leasingbilens verdi, inkl. mva. ved oppstarten av leieperioden.

Med hvem og hvor inngår jeg en leasingkontakt?
Leasingavtale inngår du hos din nærmeste Volkswagen Nyttekjøretøy-forhandler og det er her du henter leasingbilen din. Det er vi i Volkswagen Financial Services som sender deg faktura.

Hva er overkjørte kilometer?
Ved inngåelse av en leasingavtale avtaler du sammen med selger en gitt kjørelengde for leasingperioden basert på ditt behov og kjøremønster. Kjører du lenger enn den avtalte kjørelengden kalles disse kilometerne overkjørte kilometer.

Kan kjørelengden som blir fastsatt ved inngåelse av avtale justeres underveis?
Kjørelengden er fleksibel, men det er lurt å gå igjennom ditt behov og kjøremønster slik at kjørelengde blir satt så riktig som mulig fra starten av. Ser du underveis i avtaleperioden at kjøremønsteret endrer seg, anbefaler vi at du justerer kjørelengden for å unngå og måtte betale for overkjørte kilometer ved innlevering. Ta en sjekk årlig for å se om du kjører i henhold til avtalt kjørelengde.

Er det jeg eller leasingselskapet som sørger for bombrikke i bilen?
Det er du som skal lease bilen som må anskaffe bombrikke og du tegner avtalen i ditt navn, selv om vi i Volkswagen Financial Services står som eier av bilen. Vi anbefaler deg å ordne dette så fort du har hentet din nye arbeidsbil. Ta derfor med bombrikke når du henter leasingbilen og monter den på frontruten. Har du ikke bombrikke er det vi som må viderefakturerer deg for dine passeringer og må ta et administrasjonsgebyr for dette. 

Er det lov å montere på ekstrautstyr på leasingbilen? 
Det er ikke er lov til å gjøre fysiske endringer på leasingbilen din utover kjøretøyets spesifikasjoner uten leverandørens/ leasingselskapets skriftlige tillatelse i leasingperioden. 

Anbefaler dere å inkludere en serviceavtale i leasingkontrakten?
Alle biler trenger service og det kan derfor være lurt å inkludere en serviceavtale i din leasingavtale. Dette fordi du da får utgiftene knyttet til service i månedsleien din istedenfor å betale dette i sin helhet etter hver utførte service som vil gjøre månedskostnadene dine mer forutsigbare. Har du som firma mange leasingbiler i avtalen din kan dette være et smart valg. Du benytter det merkeverkstedet hos forhandleren du har tegnet avtalen hos.

Må jeg tegne bilforsikring?
Ja, når utleveringsdato er avtalt og leasingbilen(e) er registrert, må du tegne bilforsikring på leasingbilen(e). Du står selvfølgelig fritt til å velge forsikringsselskap, men vi anbefaler vår bilforsikring Volkswagen Forsikring som har markedets beste dekninger. Les mer om vår bilforsikring her.

Hva er unormal slitasje?
Når man snakker om unormal slitasje menes slitasje og skader på leasingbilen som har oppstått utover det man kan forvente ved vanlig bruk av en bilen i perioden man har leaset den. Norsk bilbransje har satt en standard for hva som regnes som normal og unormal slitasje på en bil. Med unormal slitasje menes slitasje ut over det som kan forventes på en bil med en gitt alder og kjørelengde. Du kan lese mer om dette under "Spørsmål - når leasingperioden er over".

SPØRSMÅL - UNDERVEIS I LEASINGPERIODEN

Har dere noen gode tips til vedlikehold av leasingbilen?
Ja det har vi. Vi er opptatt av at ditt leasingforhold skal bli en positiv opplevelse og det er derfor viktig å tenke på en del ting når det kommer til vedlikehold av leasingbilen din i leasingperioden. På samme måte som når du eier en bil selv, vil skader og unormal slitasje også påvirke leasingbilens utseende, funksjon og andrehåndsverdi. Har du behandlet leasingbilen din normalt og tatt godt vare på den i løpet av leasingperioden, vil du ikke få noe merkostnad for unormal slitasje ved tilbakelevering. Husk at det ikke er lov til å gjøre fysiske endringer av kjøretøyet utover kjøretøyets spesifikasjoner uten leverandørens/ leasingselskapets skriftlige tillatelse i leasingperioden. Det er lønnsomt for deg å behandle bilen på en normal og pen måte, og reparere skader og bulker fortløpende. Dette gjelder også eventuelle skader på glass. Husk at din Volkswagenforhandler kan hjelpe deg med å utbedre alle typer skader.
Vask og polering
Når det kommer til vask/polering anbefaler vi sterkt at du vasker (minimum månedlig) og polerer bilen jevnlig utvendig (minimum to ganger i året), og at du også regelmessig støvsuger og vasker bilen innvendig.
Drivstoff
Det er også svært viktig at du fyller korrekt drivstoff på bilen i henhold til bilens instruksjonsbok. Leaser du en bil med dieselmotor anbefaler vi at du monterer et Solo Diesel tanklokk for å hindre kostbar feilfylling.
Bruk av bilen 
Bilen må ikke benyttes utenfor ordinær vei, og kan heller ikke benyttes i hastighetskonkurranser (jfr. regler fra forsikringsselskapene).
Slitt frontrute
Vi anbefaler deg å skifte vindusviskere med jevne mellomrom for å hindre slitasje på frontruten.
Service
Det må utføres service på bilen i henhold til bilmerkets vedlikeholdsprogram.

Jeg har mottatt brev fra dere og ser at jeg kommer til å kjøre lenger enn avtalt kilometer. Hva bør jeg gjøre?
Når det inngås en leieavtale med Volkswagen Finans settes det en avtalt kjørelengde som skal være tilpasset ditt kjøremønster. Ser du underveis at dette kommer til å avvike fra avtalen, anbefaler vi at du tar kontakt med vårt kundesenter og justerer avtalt kjørelengde slik at vi kan korrigere månedsleien din. Gjør du ikke dette underveis, men venter til innlevering av bilen, blir du belastet med et gitt beløp per kilometer over avtalt kjørelengde på sluttfakturaen. Send inn skjema til oss og informer om ny, ønsket kilometerlengde. Vi vil ta en vurdering og sende det et tilbud med eventuell ny månedsleie per e-post. Om du ønsker endringen vil det påløpe et endringsgebyr.

Hvem kan bruke leasingbilen min?

Du kan låne bort bilen til alle med gyldig førerkort, men den kan ikke leies ut. Vær oppmerksom på at det kan være begrensninger i forsikringsavtalen din, f.eks. alder på sjåfør.

Hva skjer hvis jeg kolliderer og leasingbilen blir skadet?
Om du er så uheldig å skade leasingbilen ved for eksempel kollisjon anbefaler vi deg å reparere leasingbilen med en gang for å unngå følgeskader som rust. Alle skader som ikke er reparert må uansett betales for ved tilbakelevering etter endt leasingperiode og da kan det fort bli dyrere enn om man reparerer med en gang skaden har oppstått.

Hva bør jeg gjøre når leasingperioden snart er over og tilbakelevering av leasingbilen nærmer seg?
Når tilbakelevering nærmer seg vil forhandleren du fikk utlevert leasingbilen hos ta kontakt med deg for å avtale dato for innlevering av leasingbilen(e) og et eventuelt bilbytte. Mot slutten av leasingperioden kan det være smart å planlegge din neste arbeidsbil og om du ønsker og fortsette å lease eller ikke. Har du planlagt godt kan du hente ut ny(e) leasingbil(er) ved innlevering.

SPØRSMÅL - NÅR LEASINGPERIODEN ER OVER

Hva skjer når leasingperioden er over?
Når leasingperioden er over leverer du bilen tilbake til din forhandler. Det er da primært tre ting du trenger å være oppmerksom på;
1. Bilen skal leveres tilbake med det utstyret den ble levert ut med. Dette dreier seg eksempelvis om antall nøkler, vinter-/sommerdekk, skiboks m.m., og er spesifisert nærmere i din leiekontrakt.
2. Ved inngåelse av en Privatleasing-/Leasingavtale settes kjørelengden for perioden du skal ha bilen. Ser du underveis at du kommer til å kjøre lenger enn avtalt, anbefaler vi at du tar kontakt med vårt kundesenter og justerer kjørelengden slik at vi kan korrigere månedsleien din. Hvis du venter til innlevering av bilen, vil du bli belastet med overkjørte kilometer (antall kilometer lenger enn avtalt kjørelengde) på sluttfakturaen.
3. Enhver bil påføres slitasje. Ved unormal slitasje faktureres leietaker kostnaden for dette. Bilbransjen i Norge har satt en standard for hva som regnes som unormal slitasje, og vi anbefaler at du ved innlevering går over bilen sammen med forhandler for å sjekke om slik slitasje forekommer. I tilfelle uenighet om unormal slitasje anbefaler vi at en nøytral tredjepart (eks. NAF) avgjør dette. Kontakt oss i Volkswagen Financial Services eller din lokale Volkswagen Nyttekjøretøy forhandler dersom du har spørsmål om tilbakelevering eller unormal slitasje. 

Hvorfor må jeg betale for unormal slitasje når bilen tilbakeleveres, det trenger jeg ikke når jeg skal selge en bil jeg eier?
Unormal slitasje på en leasingbil må helt riktig betales ved innlevering. Eier du bilen vil du få denne kostnaden som tapt salgsinntekt. Dvs. du slipper å betale til forhandler, da det er penger du ikke mottar fra kjøper fordi salgssummen må settes lavere enn om bilen kun hadde hatt normal slitasje.

Eier jeg bilen etter endt leasingperiode eller skal den leveres tilbake?
Leasing er en leieavtale, ikke et kjøp. Det betyr at bilen skal leveres tilbake etter avtaleperioden er over.

Hva defineres som unormal slitasje?
Norsk bilbransje har satt en standard for hva som regnes som normal og unormal slitasje på en bil. Med unormal slitasje menes slitasje ut over det som kan forventes på en bil med en gitt alder og kjørelengde:
Eksteriør
• Lett synlige riper som må lakkeres (ikke kan poleres bort)
• Riper som har skadet lakk gjennom til metall og/eller hvor rust er synlig
• Frontruteskade (steinsprut eller riper) som må repareres eller som gjør at ruten må skiftes
• Skade på frontlysglass, blinklysglass, bremselysglass, eventuelt kurvetåkelysglass
• Bulker som er lett synlig på 1-1,5 meters avstand- oppskrapninger på støtfanger og/eller deformasjon av støtfangere vurderes skjønnsmessig
Interiør
• Hull i dashbord etter mobiltelefonholder, navigasjonsutstyr e.l. utstyr
• Hull eller revner i setetrekk og tepper
• Hull eller rifter på paneler, for eksempel dør- og bagasjeromspaneler
• Skader i taktrekk
• Skitne sete- eller taktrekk som ikke kan rengjøres på vanlig måte, og som må renses eller skiftes
• Skader på sikkerhetsbelter eller beltenes festeanordning
• Lukt som ikke lar seg fjerne uten en omfattende rensing av interiøret (f.eks fra røyk, hund o.l.)
Dekk og felg
• Skader på dekk, felg/hjulkapsler forårsaket av sammenstøt med fortauskant eller lignende
• Sommerdekk, samt reservehjul, tilbakelevert med mindre dybde enn kravet til mønsterdybde (minimum 1,6 mm)
• Vinterdekk tilbakelevert med mindre dybde enn kravet til mønsterdybde (minimum 3 mm)
Øvrig
• Skader på eventuelt annet tilleggsutstyr eller andre deler av bilen
• Mekaniske defekter utover normal tilstand, samt manglende utført service og vedlikehold
• Manglende utstyr som tilhørte bilen, som f.eks tilhengerfeste, takboks o.l.

Hva skjer i forbindelse med tilbakelevering etter endt leasingperiode og unormal slitasje?
Enten du skal selge bilen eller levere den tilbake til forhandler etter endt leasingperiode må bilen takseres. Beløpet på skader og bruksslitasje kalles verdiforringelse hvis du skal selge bilen, mens for leasingkunder kalles dette unormal slitasje, eller påkost. Har du vært forsiktig med bilen din i leasingperioden vil ikke disse kostnadene være store, eller kanskje ikke tilstedeværende i det hele tatt. Da belastes du ikke for noen ekstra kostnader ved tilbakelevering av bilen. Er det derimot fremkommet kostnader som defineres som unormal slitasje, faktureres du som leasingkunde dette beløpet som en sluttfaktura. Skulle du være uenig med de vurderinger gjort av din bilforhandler anbefaler vi at en nøytral tredjepart/takstmann (eks NAF) vurdere saken, og at takst etter fremstilling for nøytral tredjepart gjøres gjeldende. Før takstmann kan gjøre sin vurdering må du komme til enighet med din bilforhandler om hvilke forhold som ønskes vurdert. Kostnader knyttet til fremstilling for takstmann faktureres leietaker.