2.3.47.2, 2017-10-10 18:26:25

Firmabil og skatteregler.

Firmabil og skatteregler.

Er du usikker på hvilke skatteregler som gjelder for firmabiler og hvordan dette beregnes? Da kan du lese mer om dette her samt andre beslektede temaer som inntektspåslag, fradragsregler for elektriske varebiler og eldre varebiler. Du kan også ta kontakt med vår kundeservice (24 03 35 70 / kundeservice@moller.no) om du har spørsmål eller ta en kikk på våre varebilmodeller om du er på jakt etter ny firmabil. 

Definisjon firmabil.

Dersom du kjører en arbeidsbil som er eid eller leaset av din arbeidsgiver, er dette å anse som en firmabil og den ansatte må som hovedregel skattelegges for dette da en firmabil er av Skatteetaten å anse som en fordel som regnes som lønnsinntekt (mer om inntektspåslag lengre ned på siden). Er du selvstendig næringsdrivende og benytter arbeidsbil i næring må du følge egne regler for yrkesbil.

Inntektspåslag firmabil.

Kjører du firmabil gjøres der et påslag på din inntekt med utgangspunkt i arbeidsbilens listepris fra bilimportøren. En firmabil med listepris på opptil 303.900 kroner gis et påslag på 30 %. Er listeprisen høyere gis den overskytende listeprisen et påslag på 20 %.

Eksempel 
I eksemplet tar vi utgangspunkt i en firmabil med listepris på kr 450.000, og at personen som disponerer firmabilen har en bruttoinntekt på kr 570.000. 

0 - 303 900 x 30%   91.170
303 900 - 450 000 x 20%   29.220
Sum inntektspåslag 120.390

Med en marginalskatt på 43,72 % gir det en skattebelastning per måned på kroner 9.886,-. Du kan bruke denne firmabilkalkulatoren til å beregne inntektspåslaget for din firmabil.

Inntektspåslag for elektriske varebiler.

For elektriske varebiler blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i bare 50 % av firmabilens listepris som ny. Ved kombinasjon av el-varebil og skattyter som godtgjør at yrkeskjøringen overstiger 40.000 kilometer i inntektsåret, blir det ved utregningen også tatt utgangspunkt i 50 % av firmabilens listepris som ny. Ved kombinasjon arbeidsbil eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret og el-varebil vil det ved utregningen bli tatt utgangspunkt i 37,5 % av firmabilens listepris som ny.

Fradrag for eldre varebiler.

Er firmabilen din eldre enn 3 år beregnes inntektspåslaget til 75 % av den opprinnelige listeprisen. Alderen på firmabilen regnes ut ifra hele kalenderår. Det betyr at om firmabilen du disponerer er registrert i 2016, vil fradraget først være gjeldende fra 1.1.2020. 

Snarveier.