elbilfordeler 2020 elvarebilfordeler støtteordning tilskudd enova insentiver ved kjøpe el varebil blond mann med skjegg ser ut av vindu med vannspreder i bakgrunn
elbilfordeler 2020 elvarebilfordeler støtteordning tilskudd enova insentiver ved kjøpe el varebil blond mann med skjegg ser ut av vindu med vannspreder i bakgrunn
elbilfordeler 2020 elvarebilfordeler støtteordning tilskudd enova insentiver ved kjøpe el varebil blond mann med skjegg ser ut av vindu med vannspreder i bakgrunn
elbilfordeler 2020 elvarebilfordeler støtteordning tilskudd enova insentiver ved kjøpe el varebil blond mann med skjegg ser ut av vindu med vannspreder i bakgrunn

El varebilfordeler 2020

El varebilfordeler 2020

Det skal lønne seg å velge grønt! Under kan du lese mer om følgende temaer;

 • Enova støtte
 • Bompenger 
 • Parkeringsregler
 • Reduserte utgifter
 • Øvrige støtteordninger & økt vrakpant

Det skal lønne seg å velge grønt! Under kan du lese mer om følgende temaer;

 • Enova støtte
 • Bompenger 
 • Parkeringsregler
 • Reduserte utgifter
 • Øvrige støtteordninger & økt vrakpant

Enova støtte | Klimarabatt ved kjøp av elektrisk varebil

Gul og hvit ID. Buzz Cargo elbil kjører på motorvei med grantrær i bakgrunn

Hittil i år er det kun registrert litt over 5 % elektriske varebiler. For å booste salget av elektriske varebiler i Norge rullet Enova ut ny støtteordning i august 2019. Dette innebærer at bedrifter som går til innkjøp av e‑Crafter kan søke om støtte på kr 50.000,- i klimarabatt takket være motor på over 120 hk

Les mer om Enova støtte her
Les mer om e‑Crafter

Bompenger 2020 | Elvarebiler

bompenger 2019 2020 bompengefritak bompengeregler el varebil elbil elektrisk varebil Oslo Bergen Stavanger Rogaland bompengepartiet


Gratis bompassering for el varebiler gjeninnføres senest 1. januar 2021!
Gratis bompassering for el varebiler er et virkemiddel politikerne ønsker å ta i bruk for å redusere utslipp fra transportsektoren samt stimulere til økt salg av el varebiler. Først var planen å gjeninnføre nulltakst fra og med mars 2020, så ble det utsatt til 1. juni 2020. Nå er ny dato satt til senest 1. januar 2021. Det antas at insentivet vil ha en varighet på minimum tre år.

El varebiler gir reduserte driftkosnader
For bedrifter med mange bompasseringer i løpet av en arbeidsdag vil bompengeutgiften utgjør en betydelig andel av driftskostnadene. En el varebil kan derfor være en gunstigere løsning og man vil nyte godt av flere andre goder også. Reduserte servicekostnader er nok det som vil være mest utslagsgivende for de fleste bedrifter.

1. juni 2019 ble bompengefritaket fjernet både for elbiler og el varebiler, og redusert bompengeavgift ved passering gjennom offentlige bomstasjoner i Norge ble innført. 

Krav om bombrikke også for el varebiler
Alle el varebiler må kjøre med en bombrikke i frontruten gjennom bomstasjoner. For å registrere el varebilen din må du henvende deg til bomselskapet som opererer der du kjører i arbeidsdagen og be om å få opprettet en bomavtale. Om du kjører uten bombrikke gjennom en bomstasjon vil bomringselskapet sende deg en faktura for denne i posten. 

Parkeringsregler 2020 | Elektriske varebiler

el varebil elektrisk elbil parkering parkeringsregler Oslo Bergen kommune 2019 2020

Parkeringsregler el varebil 2020
Hovedregelen for parkering av el varebiler, elbiler og hydrogenbiler er at man kan parkere gratis på offentlig avgiftsparkering. Dette gjelder også i beboerparkeringsområder. Det er ladeplikt og betalingsplikt på kommunale ladeplasser der dette er skiltet.
Fra 2017 ble det derimot opp til hver enkelt kommune om de ønsket å videreføre gratis parkering i sin kommune. Der det er gratis parkering på kommunale parkeringsplasser kan du stå kostnadsfritt med elbil/ el varebil i inntil to timer om ikke annet er oppgitt. Det er imidlertid smart å sjekke skiltingen nøye for å unngå bot da det i noen kommuner kan være betalt parkering også for elbiler/ el varebiler.

Egne lade- og parkeringsplasser for el varebiler
I bysentre vil det kunne være egne ladeplasser for el varebiler. Disse er noen steder gratis men kan også ha egne parkeringsregler. Underskilting på parkeringsskiltet kan forekomme med informasjon om unntak fra tidsbegrensninger, krav om oblater eller lignende. Parkeringsplasser som er sperret med bom, parkeringshus og lignende har også ofte egne p-regler.

Urskive el varebil
Hvis parkeringsplassen har tidsbegrensning må du huske å bruke urskive når du parkerer. Det finnes både digitale og manuelle urskiver.
 

 

Reduserte utgifter | Elektriske varebiler

støtteordninger fra enova og andre insentiver ved kjøpe stor el varebil e-crafter skur 13 tjuvholmen Oslo havn

Avgiftsfritak el varebil
En el varebil vil være gunstigere å kjøpe som ny da den vil ha moms- og engangsavgiftfritak. Årsavgiften er også betydelig lavere. Momsfritaket og ingen engangsavgift er fredet av regjeringen fram til minst 2022.

Bompenger
Alle el varebiler passerer i dag med redusert takst i bomringene i Norge. Det ser derimot ut til at nulltakst gjeninnføres senest 1. januar 2021 med en varighet på minimum tre år. Besparelser i bomutgifter vil for mange bedrifter gi et gunstig TCO-regnestykke og gjøre el varebil til et mer attraktivt valg.

Reduserte service- og vedlikeholdskostnader
I tillegg til drivstoffbesparelser og billigere bilforsikring vil en el varebil være rimeligere å vedlikeholde enn tradisjonelle varebiler med forbrenningsmotor. Dette fordi en el varebil hverken har motorolje, tennplugger, drivstoff- eller luftfilter som må skiftes jevnlig. En el varebil har også færre bevegelige deler som kan slites (eks girkasse, clutch, kamaksler og registerreim). Servicekostnadene på en el varebil vil stort sett være skader du påfører selv samt dekk- og bremseslitasje. Dette betyr reduserte servicekostnader på sikt og et langt rimeligere bilhold enn for varebiler med forbrenningsmotor.

Strømforbruk el varebil
Her vil besparelser være ulike da de avhenger av kjørelengde og strømpris. Lademuligheter på arbeidsplassen eller kommunale parkeringsplasser vil gi ytterligere besparelser.

Øvrige støtteordninger & vrakpant  | Elvarebiler

støtteordninger tilskuddsordninger el varebil 2019 2020 fordeler elbilfordeler elbil elektrisk miljøvennlig Enova

Det skal lønne seg å velge grønt
For å redusere klimagassutslippene i næringstransporten belønnes bedrifter som kjøper elektriske varebiler med ulike støtteordninger.

Enova støtte ved innkjøp av elektrisk varebil
Kjøper du e‑Crafter el varebil kan du søke om økonomisk støtte fra Enova til innkjøp av disse. Les mer om Enova støtten her

Kommunale støtteordninger
Oslo kommune har gjort det mulig for bedrifter med el varebiler å søke på inntil kr 15.000,- i ladeinfrastrukturstøtte til arbeidsplassen og inntil kr 10.000,- i tilskudd til montering av hjemmeladere. I følge klimaetaten i Oslo kommune kan det søkes om støtte hele året og søknader behandles fortløpende. Tips: Sjekk om andre kommunale støtteordninger finnes der du bor.

Økt vrakpant
Ordningen med tilskudd ved vraking av varebil med forbrenningsmotor dersom varebilen erstattes med en elvarebil opphørte 31.12.2019. Tilskuddet er erstattet av en større ordning under Enova. Les mer om Enova støtten her

Det skal lønne seg å velge grønt | Elektriske varebiler

støtteordninger fra enova og andre insentiver ved kjøpe el varebil - blond mann med skjegg ser ut av vindu med vannspreder i bakgrunn
Oslo kommune og flere andre kommuner jobber for å gjøre det attraktivt for bedrifter å kjøre grønt. I hovedstaden bygges blant annet elbilinfrastrukturen ut og det legges også tilrette for at flere el varebiler skal få egne øremerkede; 
 • Parkeringsplasser
 • Ladepunkter i indre bykjernen
 • Vareleveringslommer med lademulighet

Formålet med politiske insentiver som dette er å gjøre det enklere for bedrifter som kjører elektrisk i bykjernen og kunne parkere og samtidig lade mens man er på et jobboppdrag. Det vurderes også mange andre tiltak, insentiver og forutsigbare rammevilkår for å sette fart på innkjøp av el varebiler;

 • Gjeninnføre nulltakst i bomringen for el varebiler senest 1. januar 2021
 • Redusert bomtakst for varebiler som kjører på biogass
 • Flere dedikerte hurtigladere for nyttetransport
 • Opprettholde retten til å kjøre i kollektivfeltet
 • Skattefritak hvis man må kjøre hjem etter jobb for å lade el varebilen
 • Bygge ut ladeinfrastruktur i samarbeide med næringslivet ved naturlige vareleveringssoner og treffpunkter el varebiler uansett må besøke i løpet av en arbeidsdag

Oi sann! Nettleseren du bruker støttes ikke eller er utdatert

Vi kan ikke vise deg innholdet på denne nettsiden fordi din nettleser enten er utdatert eller ikke støttes. Nettsiden fungerer best med Firefox eller Google Chrome. Les mer og last ned Firefox nettleser her eller Google Chorme nettleser her.