En maler med skjegg som smiler og snakker med kollegaer i ført hvite klær og strikket lue i okergul
En maler med skjegg som smiler og snakker med kollegaer i ført hvite klær og strikket lue i okergul
En maler med skjegg som smiler og snakker med kollegaer i ført hvite klær og strikket lue i okergul
En maler med skjegg som smiler og snakker med kollegaer i ført hvite klær og strikket lue i okergul

El varebilfordeler 2021

El varebilfordeler 2021

Det skal lønne seg å velge grønt! Under kan du lese mer om følgende temaer;

 • Enova støtte | Bompengefritak | Parkeringsregler 
 • Reduserte utgifter | Øvrige støtteordninger

Enova støtte | Klimarabatt ved kjøp av elektrisk varebil

Enova plakat som informerer om at kjøp av el varebil kvalifiserer til støtte i form av en klimarabatt

Hittil i år er det kun registrert litt over 5 % elektriske varebiler. For å booste salget av elektriske varebiler i Norge rullet Enova ut ny støtteordning i august 2019. Dette innebærer at bedrifter som går til innkjøp av e‑Crafter kan søke om støtte.

Les mer om Enova støtte her
Les mer om e‑Crafter

Bompenger 2021 | El varebiler

bompengeskilt fra Autopass på motorvei som viser bompengepriser

Gratis bompassering for el varebiler gjeninnføres fra 2021
Fra og med 1. januar 2021 var Oslo allerede i gang med bompengefritak for lette el varebiler. For å få fritak må du ha gyldig AutoPASS-avtale og brikke. Sjekk ditt lokale bompengeselskap sine nettsider for hvilke fritaksregler som gjelder i din region for el varebil da dette varierer fra fylke til fylke.
Gratis bompassering for el varebiler er et virkemiddel politikerne ønsker å ta i bruk for å redusere utslipp fra transportsektoren samt stimulere til økt salg av el varebiler.

El varebiler gir reduserte driftkosnader
For bedrifter med mange bompasseringer i løpet av en arbeidsdag vil bompengeutgiften utgjør en betydelig andel av driftskostnadene. En el varebil kan derfor være en gunstigere løsning og man vil nyte godt av flere andre goder også. Reduserte servicekostnader er nok det som vil være mest utslagsgivende for de fleste bedrifter.

1. juni 2019 ble bompengefritaket fjernet både for elbiler og el varebiler, og redusert bompengeavgift ved passering gjennom offentlige bomstasjoner i Norge ble innført. 

Krav om bombrikke også for el varebiler
Alle el varebiler må kjøre med en bombrikke i frontruten gjennom bomstasjoner. For å registrere el varebilen din må du henvende deg til bomselskapet som opererer der du kjører i arbeidsdagen og be om å få opprettet en bomavtale. Om du kjører uten bombrikke gjennom en bomstasjon vil bomringselskapet sende deg en faktura for denne i posten. 

Parkeringsregler 2021 | Elektriske varebiler

el varebil parkering og el varebil lader ved Akershus Festning i Oslo
Parkeringsregler el varebil 2021
Husk at du alltid finner oppdaterte parkeringsregler på din kommune sine nettsider. Hovedregelen for parkering av el varebiler, elbiler og hydrogenbiler er at man kan parkere gratis på offentlig avgiftsparkering. Dette gjelder også i beboerparkeringsområder. Det er ladeplikt og betalingsplikt på kommunale ladeplasser der dette er skiltet. 

Fra 2017 ble det derimot opp til hver enkelt kommune om de ønsket å videreføre gratis parkering i sin kommune. Der det er gratis parkering på kommunale parkeringsplasser kan du stå kostnadsfritt med elbil/ el varebil i inntil to timer om ikke annet er oppgitt. Det er imidlertid smart å sjekke skiltingen nøye for å unngå bot da det i noen kommuner kan være betalt parkering også for elbiler/ el varebiler.

Egne lade- og parkeringsplasser for el varebiler
I bysentre vil det kunne være egne ladeplasser for el varebiler. Disse er noen steder gratis men kan også ha egne parkeringsregler. Underskilting på parkeringsskiltet kan forekomme med informasjon om unntak fra tidsbegrensninger, krav om oblater eller lignende. Parkeringsplasser som er sperret med bom, parkeringshus og lignende har også ofte egne p-regler.

Urskive el varebil
Hvis parkeringsplassen har tidsbegrensning må du huske å bruke urskive når du parkerer. Det finnes både digitale og manuelle urskiver.
 

 

Reduserte utgifter | Elektriske varebiler

e-crafter el varebil fra Volkswagen parkert foran Skur 13 på Tjuvholmen i Oslo med Pushwagner kunst i bakgrunn

Avgiftsfritak el varebil
En el varebil vil være gunstigere å kjøpe som ny da den vil ha moms- og engangsavgiftfritak. Årsavgiften er også betydelig lavere. Momsfritaket og ingen engangsavgift er fredet av regjeringen fram til minst 2022.

Bompenger
Alle el varebiler passerer i dag med redusert takst i bomringene i Norge. Det ser derimot ut til at nulltakst gjeninnføres senest 1. januar 2021 med en varighet på minimum tre år. Besparelser i bomutgifter vil for mange bedrifter gi et gunstig TCO-regnestykke og gjøre el varebil til et mer attraktivt valg.

Reduserte service- og vedlikeholdskostnader
I tillegg til drivstoffbesparelser og billigere bilforsikring vil en el varebil være rimeligere å vedlikeholde enn tradisjonelle varebiler med forbrenningsmotor. Dette fordi en el varebil hverken har motorolje, tennplugger, drivstoff- eller luftfilter som må skiftes jevnlig. En el varebil har også færre bevegelige deler som kan slites (eks girkasse, clutch, kamaksler og registerreim). Servicekostnadene på en el varebil vil stort sett være skader du påfører selv samt dekk- og bremseslitasje. Dette betyr reduserte servicekostnader på sikt og et langt rimeligere bilhold enn for varebiler med forbrenningsmotor.

Strømforbruk el varebil
Her vil besparelser være ulike da de avhenger av kjørelengde og strømpris. Lademuligheter på arbeidsplassen eller kommunale parkeringsplasser vil gi ytterligere besparelser.

Øvrige støtteordninger & vrakpant  | Elvarebiler

En person fyller ut en søknad i forbindelse med søknad om støtte til innkjøp av el varebil

Det skal lønne seg å velge grønt
For å redusere klimagassutslippene i næringstransporten belønnes bedrifter som kjøper elektriske varebiler med ulike støtteordninger.

Enova støtte ved innkjøp av elektrisk varebil
Kjøper du e‑Crafter el varebil kan du søke om økonomisk støtte fra Enova til innkjøp av disse. Les mer om Enova støtten her

Kommunale støtteordninger
Du finner opppdatert informasjon om dette på din kommune sine nettsider. 

Økt vrakpant
Ordningen som ga tilskudd ved vraking av varebil, dersom denne ble erstattet med en elvarebil, opphørte 31.12.2019. Tilskuddet ble erstattet av en større ordning under Enova. Les mer om Enova støtten her

Det skal lønne seg å velge grønt | Elektriske varebiler

to menn og en dame som står på en brygge foran Volkswagen e-Crafter el varebil og Transporter varebil
Oslo kommune og flere andre kommuner jobber for å gjøre det attraktivt for bedrifter å kjøre grønt. I hovedstaden bygges blant annet elbilinfrastrukturen ut og det legges også tilrette for at flere el varebiler skal få egne øremerkede; 
 • Parkeringsplasser
 • Ladepunkter i indre bykjernen
 • Vareleveringslommer med lademulighet

Formålet med politiske insentiver som dette er å gjøre det enklere for bedrifter som kjører elektrisk i bykjernen og kunne parkere og samtidig lade mens man er på et jobboppdrag. Det vurderes også mange andre tiltak, insentiver og forutsigbare rammevilkår for å sette fart på innkjøp av el varebiler;

 • Gjeninnføre nulltakst i bomringen for el varebiler senest 1. januar 2021
 • Redusert bomtakst for varebiler som kjører på biogass
 • Flere dedikerte hurtigladere for nyttetransport
 • Opprettholde retten til å kjøre i kollektivfeltet
 • Skattefritak hvis man må kjøre hjem etter jobb for å lade el varebilen
 • Bygge ut ladeinfrastruktur i samarbeide med næringslivet ved naturlige vareleveringssoner og treffpunkter el varebiler uansett må besøke i løpet av en arbeidsdag

Oi sann! Nettleseren du bruker støttes ikke eller er utdatert

Vi kan ikke vise deg innholdet på denne nettsiden fordi din nettleser enten er utdatert eller ikke støttes. Nettsiden fungerer best med Firefox eller Google Chrome. Les mer og last ned Firefox nettleser her eller Google Chorme nettleser her.