Oi sann! Du bruker visst en utdatert nettleserversjon :(

Du ser denne meldingen fordi du enten bruker en utdatert nettleserversjon av Google Chrome, Firefox eller Safari, eller fordi du bruker Internet Explorer. For at denne nettsiden skal fungere ber vi deg om og vennligst oppdatere nettleseren din om du bruker Google Chrome, Safari eller Firefox eller bytte til én av disse da den altså ikke støtter bruk av Internet Explorer.

Elbilfordeler el varebiler 2019

Her kan du lese mer om hvilke støtteordninger du kan søke på og hvilke elbilfordeler som gjelder for el varebiler i Norge.

Her kan du lese mer om hvilke støtteordninger du kan søke på og hvilke elbilfordeler som gjelder for el varebiler i Norge.

Insentiver for deg som vurderer el varebil

støtteordninger fra enova og andre insentiver ved kjøpe el varebil - blond mann med skjegg ser ut av vindu med vannspreder i bakgrunn
Oslo kommune og flere andre har allerede startet arbeidet med å gjøre det attraktivt for bedrifter å kjøre grønt. I hovedstaden bygges blant annet elbilinfrastrukturen ut og det legges også tilrette for at flere el varebiler skal få egne øremerkede; 
 • Parkeringsplasser
 • Ladepunkter i indre bykjernen
 • Vareleveringslommer med lademulighet

Formålet med politiske insentiver som dette er å gjøre det enklere for bedrifter som kjører elektrisk i bykjernen og kunne parkere og samtidig lade mens man er på et jobboppdrag. Det vurderes også mange andre tiltak, insentiver og forutsigbare rammevilkår for å sette fart på innkjøp av el varebiler;

 • Gjeninnføre nulltakst i bomringen for el varebiler fra mars 2020
 • Redusert bomtakst for varebiler som kjører på biogass
 • Flere dedikerte hurtigladere for nyttetransport
 • Opprettholde retten til å kjøre i kollektivfeltet
 • Skattefritak hvis man må kjøre hjem etter jobb for å lade el varebilen
 • Bygge ut ladeinfrastruktur i samarbeide med næringslivet ved naturlige vareleveringssoner og treffpunkter el varebiler uansett må besøke i løpet av en arbeidsdag

Ny statlige støtteordning skal booste el varebilsalget

Gul og hvit ID. Buzz Cargo elbil kjører på motorvei med grantrær i bakgrunn

Hittil i år er det registrert 24.000 varebiler, men kun 1.245 av dem – litt over 5 % – var elektriske. Denne andelen har myndighetene et mål om å øke, og som et resultat av dette kommer nå subsidiene mange har ventet på - tilskudd til kjøp av el varebiler. Ordningen er en del av Nullutslippsfondet på én milliard kroner og Enova har fått oppgaven med å drifte ordningen.

En halv milliard i året
Ordningen skal gå over to år, men Enova tror støttetilbudet vil utvikles og utvides over tid. Når det gjelder elektriske varebiler vil i følge Enova dette bli hovedtrekkene i ordningen:

 • Støttetilbudet gjelder kun ved førstegangsregistrering av el varebilen
 • Du vet hva du kan få i støtte før du søker fordi det blir standardiserte støttesatser basert på el varebilens ytelse
 • Det skal være så enkelt å søke at man i prinsippet kan søke om og få innvilget støtten hos våre bilforhandlere
 • Firmaer som er registrert i norsk foretaksregister kan søke
 • Den som skal stå som eier av el varebilen i Kjøretøyregisteret er den som må søke
 • Støtten vil også gjelde for dem som leaser en el varebil
 • Det kan ligge an til at det er de største el varebilene med lengst rekkevidde som får mest støtte 

Dette er gode nyheter for miljøet og bedrifter som ønsker å ta steget mot en grønnere profil, og det blir spennende å se om regjeringen med denne ordningen klarer å oppnå sine mål om vekst i el varebil salget på lik linje med elektriske personbiler.

Bompenger el varebiler 2019

bompenger 2019 2020 bompengefritak bompengeregler el varebil elbil elektrisk varebil Oslo Bergen Stavanger Rogaland bompengepartiet

Redusert bompengeavgift for el varebiler
Fra og med 1. juni 2019 ble bompengefritaket for både elbiler og el varebiler fjernet, og redusert bompengeavgift ved passering gjennom offentlige bomstasjoner i Norge ble innført. Det skal fortsatt lønne seg å kjøre grønt og derfor er den nye taksten for el varebiler langt lavere enn taksten for fossildrevne varebiler. Som et eksempel betaler man i Oslo-området på det meste 8 kr per passering (rushtid) med autopassbrikke og 10 kr uten autopassbrikke. I Oslo-området opereres det også med forskjellige takster i de ulike bomringene (Bygrensen / Osloringen / Indre ring).

Gjeninnføre nulltakst for el varebiler i 2020?
Utslippene i transportsektoren må ned, og elektrifisering av varebiler vil bli viktig i årene fremover. Et virkemiddel politikerne ønsker å ta i bruk for å stimulere til økt salg av el varebiler er innføring av nulltakst kun for el varebiler fra og med mars 2020 med en varighet på minimum tre år. Oslo bystyre og Akershus fylkesting behandler forslaget og det ligger så langt an til at dette går igjennom.
For bedrifter med mange bompasseringer i løpet av en arbeidsdag vil bompengeutgiften utgjør en betydelig andel av driftskostnadene. En el varebil fra Volkswagen kan derfor være en gunstig løsning.

Krav om bombrikke også for el varebiler
Alle el varebiler må kjøre med en bombrikke i frontruten gjennom bomstasjoner. For å registrere el varebilen din må du henvende deg til bomselskapet som opererer der du kjører i arbeidsdagen og be om å få opprettet en bomavtale. Om du kjører uten bombrikke gjennom en bomstasjon vil bomringselskapet sende deg en faktura for denne i posten. 

- Miljøbevisst bedrift? -

Vi har stor e-Crafter el varebil på lager!

Parkeringsregler for el varebiler 2019

el varebil elektrisk elbil parkering parkeringsregler Oslo Bergen kommune 2019 2020

Parkeringsregler el varebil 2019
Hovedregelen for parkering av el varebiler, elbiler og hydrogenbiler er at man kan parkere gratis på offentlig avgiftsparkering. Dette gjelder også i beboerparkeringsområder. Det er ladeplikt og betalingsplikt på kommunale ladeplasser der dette er skiltet.
Fra 2017 ble det derimot opp til hver enkelt kommune om de ønsket å videreføre gratis parkering i sin kommune. Der det er gratis parkering på kommunale parkeringsplasser kan du stå kostnadsfritt med elbil/ el varebil i inntil to timer om ikke annet er oppgitt. Det er imidlertid smart å sjekke skiltingen nøye for å unngå bot da det i noen kommuner kan være betalt parkering også for elbiler/ el varebiler.

Egne lade- og parkeringsplasser for el varebiler
I bysentre vil det kunne være egne ladeplasser for el varebiler. Disse er noen steder gratis men kan også ha egne parkeringsregler. Underskilting på parkeringsskiltet kan forekomme med informasjon om unntak fra tidsbegrensninger, krav om oblater eller lignende. Parkeringsplasser som er sperret med bom, parkeringshus og lignende har også ofte egne p-regler.

Urskive el varebil
Hvis parkeringsplassen har tidsbegrensning må du huske å bruke urskive når du parkerer. Det finnes både digitale og manuelle urskiver.
 

 

Reduserte utgifter ved kjøp av el varebil

støtteordninger fra enova og andre insentiver ved kjøpe stor el varebil e-crafter skur 13 tjuvholmen Oslo havn

Avgiftsfritak el varebil
En el varebil vil være gunstigere å kjøpe som ny da den vil ha moms- og engangsavgiftfritak. Årsavgiften er også betydelig lavere. Momsfritaket og ingen engangsavgift er fredet av regjeringen fram til minst 2022.

Bompenger
Alle el varebiler passerer med redusert takst i bomringene i Norge. Det debatteres derimot å gjeninnføre nulltakst for el varebiler med en varighet på minimum tre år fra og med 2020. Besparelser i bomutgifter vil for mange bedrifter være et avgjørende bidrag for å redusere driftskostnadene.

Reduserte service- og vedlikeholdskostnader
I tillegg til drivstoffbesparelser og billigere bilforsikring vil en el varebil være rimeligere å vedlikeholde enn tradisjonelle varebiler med forbrenningsmotor. Dette fordi en el varebil hverken har motorolje, tennplugger, drivstoff- eller luftfilter som må skiftes jevnlig. En el varebil har også færre bevegelige deler som kan slites (eks girkasse, clutch, kamaksler og registerreim). Servicekostnadene på en el varebil vil stort sett være skader du påfører selv samt dekk- og bremseslitasje. Dette betyr reduserte servicekostnader på sikt og et langt rimeligere bilhold enn for varebiler med forbrenningsmotor.

Strømforbruk el varebil
Her vil besparelser være ulike da de avhenger av kjørelengde og strømpris. Lademuligheter på arbeidsplassen eller kommunale parkeringsplasser vil gi ytterligere besparelser.

Støtte- og tilskuddsordninger for el varebiler

støtteordninger tilskuddsordninger el varebil 2019 2020 fordeler elbilfordeler elbil elektrisk miljøvennlig Enova

Det skal lønne seg å velge grønt
For å øke andelen el varebiler i trafikken belønnes modige bedrifter som tør å satse på grønn teknologi med ulike støtte- og tilskuddsordninger. Ved innkjøp av el varebil kan du blant annet søke på disse (sjekk hvilke ordninger som gjelder der du bor); 

Enova
Kjøper du e-Crafter el varebil eller Caddy TGI som forbrenner biogass kan du søke om økonomisk støtte fra Enova til innkjøp av disse. Dette anses nemlig som en investering i energi- og klimatiltak for landtransport. Mer informasjon finner du her.

Kommunale støtteordninger
Oslo kommune har gjort det mulig for bedrifter med el varebiler å søke på inntil kr 15.000,- i ladeinfrastrukturstøtte til arbeidsplassen og inntil kr 10.000,- i tilskudd til montering av hjemmeladere. I følge klimaetaten i Oslo kommune kan det søkes om støtte hele året og søknader behandles fortløpende.

Økt vrakpant
Ved dokumentert kjøp eller leasing av el varebiler utbetaler Miljødirektoratet økt vrakpant for fossildrevne varebiler på kr 13.000,-. Denne summen kommer i tillegg til ordinær vrakpant på kr 3.000,-.