2.3.47.2, 2017-10-10 18:26:25
Firmabil og skatteregler

Firmabil og skatteregler.

Vurderer du å ta ut en firmabil, er det lurt å sette seg inn i skatteregler for å sjekke om det er lønnsomt for deg. De vanligste godene er enten firmabil eller billønn. Hva som lønner seg for den enkelte er vanskelig å anbefale uten å foreta individuelle beregninger.

Firmabil
Skatteetatens grunnlag for å definere deg som en bruker av en firmabil er at du kjører en bil som er eid eller leaset av din arbeidsgiver. Dette er å anse som en fordel som normalt regnes som lønnsinntekt.  Mange er imidlertid usikre på skattereglene for firmabil og hvordan dette beregnes.

Inntektspåslag
Kjører du firmabil gjøres det et påslag på din inntekt med utgangspunkt i bilens listepris. For 2017 gjelder følgende satser: For bilens listepris opptil 299.100 kr gis et påslag på 30 prosent. Er listeprisen høyere gis den overskytende listeprisen et påslag på 20 prosent.

Grunnlaget for beregningen av firmabil er i utgangspunktet 100 prosent av bilens listepris som ny, men for alle biler som er eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret, eller for de skattyterne som godtgjør at yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i inntektsåret blir det tatt utgangspunkt i kun 75 prosent av bilens listepris som ny ved utregningen.