2.3.47.2, 2017-10-10 18:26:25
Caravelle og Caddy varebil

Biladministrasjon gjennom Fleetweb.

For deg med 10 biler eller flere kan Volkswagen Financial Services tilby sitt eget biladministrasjonsprogram som hjelper til med å holde orden på bilparken. Gjennom Fleetweb får bilansvarlig enkelt oversikt over bilparkens kjørte kilometer, antall fylte liter drivstoff og terminering av de ulike kontraktene. Bruk av Fleetweb forutsetter at kunden har drivstoffkort gjennom Volkswagen Financial Services på hver enkelt bil i parken.

Skreddersydde avviksrapporter
Fleetweb sender automatisk genererte rapporter og gir muligheten til å se mer detaljert på alle kostnader. Helt unikt for dette systemet er at kunden selv definerer hvilke avvik som skal rapporteres. Dette hjelper til å sikre en optimal drift av egen bilpark.

Eksportér ønsket data
Alle data er lett kontrollerbare, og hjelper til med optimalisering av bilparken. Rapporter kan tas ut ned på sjåførnivå, samt gjøre egne uttrekk i excel eller pdf. Alle rapporter kan settes opp som automatisk, månedlig utsendelse på e-post.

Fordeler med Fleetweb:

  • Alle bilkostnader samlet på en faktura
  • Alle storkunder får en fast kontaktperson
  • Forutsigbarhet - kun fakturering av reelle kostander
  • Hjelp til å utvikle en intern firmabilpolicy
  • Rabattavtaler og kort Circle K, Shell og Esso