2.3.47.2, 2017-10-10 18:26:25
Caravelle og Caddy varebil

Biladministrasjon gjennom Fleetweb.

For deg med 10 biler eller flere kan Volkswagen Financial Services tilby sitt eget biladministrasjonsprogram som hjelper deg med å holde orden på bilparken. Gjennom programmet Fleetweb får bilansvarlig i din bedrift enkelt oversikt over bilparkens kjørte kilometer, antall fylte liter drivstoff og terminering av de ulike kontraktene. Bruk av Fleetweb forutsetter at du som kunde har drivstoffkort gjennom Volkswagen Financial Services på hvert enkelt nyttekjøretøy i bilparken.

Skreddersydde avviksrapporter
Fleetweb sender ut automatisk genererte rapporter og gir deg muligheten til å se mer detaljert på alle kostnader tilknyttet bilbruken i din bedrift. Helt unikt for dette systemet er at kunden selv definerer hvilke avvik som skal rapporteres. Dette hjelper deg å sikre en optimal drift av egen arbeidsbilpark tilpasset dine ønsker og behov.

Eksportér ønsket data
Alle data er lett kontrollerbare, og hjelper til med optimalisering av bilparken. Rapporter kan tas ut helt ned på sjåførnivå og du kan også gjøre egne uttrekk i excel eller pdf- format. Alle rapporter kan settes opp slik at du eller bilansvarlig mottar automatisk genererte månedlige rapporter rett inn i innboksen per e-post.

Fordeler med Fleetweb:

  • Alle bilkostnader samlet på én faktura
  • Alle storkunder får en dedikert kontaktperson
  • Forutsigbarhet - kun fakturering av reelle kostander
  • Hjelp til å utvikle en intern firmabilpolicy basert på rapporter
  • Rabattavtaler og kort hos Circle K, Shell og Esso