2.14.87.1, 2019-04-02 08:54:09
elbil fordeler el varebil e-Crafter elektrisk VW miljøvennlig nullutslipp

Elbilfordeler og elektriske varebiler.

Insentiver for deg som vurdere el varebil.

Statens vegvesen spår en vekst på hele 50 % innen varetransport frem mot 2030. For å nå klimamålene vil insentiver som gjør det gunstig for bedrifter å kjøre nullutslippskjøretøy i arbeidsdagen bli viktig i årene fremover. Oslo kommune har allerede startet dette arbeidet. De bygger ut elbilinfrastrukturen i hovedstaden og legger tilrette for at flere el varebiler skal få "øremerkede" parkeringsplasser med lademulighet. Formålet er å gjøre det enklere for bedrifter som kjører elektrisk i bykjernen og kunne parkere og samtidig lade mens man er på et jobboppdrag. Det vurderes også mange andre tiltak, insentiver og forutsigbare rammevilkår for å sette fart på innkjøp av nullutslippskjøretøy innen varetransport;
* Flere dedikerte hurtigladere for nyttetransport
* Opprettholde retten til å kjøre i kollektivfeltet
* Skattefritak hvis man må kjøre hjem etter jobb for å lade el varebilen
* Bygge ut ladeinfrastruktur i samarbeide med næringslivet ved naturlige vareleveringssoner og naturlige treffpunkter el varebiler uansett må besøke i løpet av en arbeidsdag

Gratis parkering for elvarebiler.

elbil fordeler el varebil gratis parkering e-Crafter
Bildet er tatt bak Akershus Festning i Oslo og illustrerer gratis parkering forbeholdt el varebiler med mulighet for lading mens man står parkert

Parkering elbil.
Fra 2017 ble det opp til hver enkelt kommune om de ønsket å videreføre gratis parkering for elbiler i sin kommune. Der det er gratis parkering på kommunale parkeringsplasser kan du stå kostnadsfritt med elbil i inntil to timer om ikke annet er oppgitt. Det er imidlertid smart å sjekke skiltingen nøye for å unngå bot da det i noen kommuner kan være betalt parkering også for elbiler. Ladeplasser kan også ha egne parkeringsregler og underskilting på parkeringsskiltet kan forekomme med informasjon om unntak fra tidsbegrensninger, krav om oblater eller lignende. Parkeringsplasser som er sperret med bom, parkeringshus og lignende har også ofte egne regler selv for elbiler. 

Urskive elbil.
Hvis parkeringsplassen har tidsbegrensning må du huske å bruke urskive når du parkerer. Det finnes både digitale og manuelle urskiver.

Bompenger elbiler 2019.

bompenger gratis bompassering elbil el varebil e-Crafter elektrisk miljøvennlig e-mobility

Bompengefritak for el varebiler.
En viktig elbilfordel er fritak fra bompengeavgift ved passering gjennom offentlige bomstasjoner i Norge. Det er derimot knyttet stor spenning til hvor lenge bompengefritaket vil vare. I 2019 kan det komme en bomavgift på elbiler i Oslo-området som forventes å være lavere enn fossildrevne biler. For bedrifter som har mange bompasseringer i løpet av en arbeidsdag kan utgiften utgjør en betydelig andel av driftskostnadene. En e-Crafter el varebil kan derfor være en gunstig løsning.

Krav til bombrikke også for el varebiler.
Alle elbiler må kjøre med en bombrikke i frontruten selv om man kjører gratis gjennom bommstasjoner. For å få en bombrikke må elbilen registreres hos et bomringselskap. Kjører du uten bombrikke gjennom en bomstasjon vil bomringselskapet sende deg en faktura for denne i posten. For å registrere el varebilen din må du henvende deg til bomselskapet som opererer der du kjører i arbeidsdagen og be om å få opprettet en fritaksavtale for elbil.

 

image

Bli kjent med vår el varebil e-Crafter.

Reduserte utgifter ved kjøp av el varebil.

VW e-Crafter el varebil elbil fordeler 2018 reduserte driftskostnader lading

Avgiftsfritak - En el varebil vil være gunstigere å kjøpe som ny da den har moms- og engangsavgiftfritak. Årsavgiften er også betydelig lavere. Momsfritaket og ingen engangsavgift er fredet av regjeringen fram til minst 2022.

Bompenger - Alle elbiler passerer gratis i bomringene i Norge. Om dette endres forventes det at prisen for elbiler ikke vil overstige 50 % av prisen for fossildrevne kjøretøy. Besparelser i bomutgifter vil for mange bedrifter være et avgjørende bidrag for å redusere driftskostnadene.

Drivstoff - Her vil besparelser være ulike da de avhenger av kjørelengde, drivstofftype og strømpris. Lademuligheter på arbeidsplassen eller kommunale parkeringsplasser vil gi ytterligere besparelser.

Reduserte servicekostnader
I tillegg til drivstoffbesparelser og billigere bilforsikring vil en el varebil være rimeligere å vedlikeholde enn tradisjonelle varebiler med forbrenningsmotor. Dette fordi en el varebil hverken har motorolje, tennplugger, drivstoffilter eller luftfilter som må skiftes jevnlig. En el varebil har også færre bevegelige deler som kan slites (eks girkasse, clutch, kamaksler og registerreim). Servicekostnadene på en el varebil vil stort sett være skader du påfører selv samt dekk- og bremseslitasje. Dette betyr reduserte servicekostnader på sikt og et langt rimeligere bilhold enn for varebiler med forbrenningsmotor.

Presseomtale av e-Crafter i media.

Støtteordninger ved kjøp av nullutslippskjøretøy.

Støtteordninger ENOVA el varebil elbil fordeler 2018 VW e-Crafter elektrisk miljøvennlig nullutslipp

Modige bedrifter som tør å satse på grønn teknologi belønnes med ulike støtteordninger. Du kan blant annet søke på disse ved innkjøp av nullutslippskjøretøy. Sjekk hvilke ordninger som gjelder der du bor. 

Enova.

Kjøper du e-Crafter el varebil eller Caddy TGI som forbrenner biogass kan du søke om økonomisk støtte fra Enova til innkjøp av disse. Dette anses nemlig som en investering i energi- og klimatiltak for landtransport. Mer informasjon finner du her.

Kommunale støtteordninger.
Oslo kommune har gjort det mulig for bedrifter med el varebiler å søke på inntil kr 15.000,- i ladeinfrastrukturstøtte til arbeidsplassen og inntil kr 10.000,- i tilskudd til montering av hjemmeladere. I følge klimaetaten i Oslo kommune kan det søkes om støtte hele året og søknader behandles fortløpende.

Økt vrakpant.
Ved dokumentert kjøp eller leasing av el varebiler utbetaler Miljødirektoratet økt vrakpant for fossildrevne varebiler på kr 13.000,-. Denne summen kommer i tillegg til ordinær vrakpant på kr 3.000,-.

Snarveier.