2.17.94.1, 2019-07-05 00:05:51
elbil fordeler el varebil e-Crafter elektrisk VW miljøvennlig nullutslipp

Elbilfordeler for el varebiler.

Insentiver for deg som vurdere el varebil.

Statens vegvesen spår en vekst på hele 50 % innen varetransport frem mot 2030. For å nå klimamålene vil insentiver som gjør det gunstig for bedrifter å kjøre nullutslippskjøretøy i arbeidsdagen bli viktig i årene fremover. Oslo kommune og flere andre kommuner har allerede startet dette arbeidet. I hovedstaden bygges elbilinfrastrukturen ut og det legges tilrette for at flere el varebiler skal få "øremerkede" parkeringsplasser, ladepunkter og vareleveringslommer med lademulighet. Formålet er å gjøre det enklere for bedrifter som kjører elektrisk i bykjernen og kunne parkere og samtidig lade mens man er på et jobboppdrag. Det vurderes også mange andre tiltak, insentiver og forutsigbare rammevilkår for å sette fart på innkjøp av el varebiler;
  • Gjeninnføre nulltakst i bomringen for el varebiler og redusert avgift for biogasskjøretøy
  • Flere dedikerte hurtigladere for nyttetransport
  • Opprettholde retten til å kjøre i kollektivfeltet
  • Redusert bomtakst for varebiler som kjører på biogass
  • Skattefritak hvis man må kjøre hjem etter jobb for å lade el varebilen
  • Bygge ut ladeinfrastruktur i samarbeide med næringslivet ved naturlige vareleveringssoner og naturlige treffpunkter el varebiler uansett må besøke i løpet av en arbeidsdag

Bompenger el varebiler 2019.

bompenger gratis bompassering elbil el varebil e-Crafter elektrisk miljøvennlig e-mobility
Kilde: KlimaOslo.no - Klimaetaten Oslo kommune

Redusert bompengeavgift for el varebiler.
Fra og med 1. juni 2019 ble bompengefritaket for el varebiler fjernet, og redusert bompengeavgift ved passering gjennom offentlige bomstasjoner i Norge ble innført. Det skal fortsatt lønne seg å kjøre grønt og derfor er den nye taksten for el varebiler langt lavere enn taksten for fossildrevne biler. Som et eksempel betaler el varebiler i Oslo-området på det meste 8 kr per passering (rushtid) med autopassbrikke og 10 kr uten autopassbrikke. I Oslo-området opereres det også med forskjellige takster i de ulike bomringene (Bygrensen / Osloringen / Indre ring).

Reinnføring av nulltakst for el varebiler i 2020?
Utslippene i transportsektoren må ned, og elektrifisering av varebiler vil bli viktig i årene fremover. Et virkemiddel politikerne ønsker å ta i bruk for å stimulere til økt salg av el varebiler er innføring av nulltakst kun for el varebiler fra og med mars 2020. Oslo bystyre og Akershus fylkesting behandler forslaget og det ligger an til at dette går igjennom.
For bedrifter med mange bompasseringer i løpet av en arbeidsdag vil bompengeutgiften utgjør en betydelig andel av driftskostnadene. En e-Crafter el varebil kan derfor være en gunstig løsning.

Krav om bombrikke også for el varebiler.
Alle elbiler må kjøre med en bombrikke i frontruten selv om man kjører gratis gjennom bommstasjoner. For å få en bombrikke må elbilen registreres hos et bomringselskap. Kjører du uten bombrikke gjennom en bomstasjon vil bomringselskapet sende deg en faktura for denne i posten. For å registrere el varebilen din må du henvende deg til bomselskapet som opererer der du kjører i arbeidsdagen og be om å få opprettet en fritaksavtale for elbil.

 

Gratis parkering for el varebiler.

elbil fordeler el varebil gratis parkering e-Crafter
Bildet er tatt bak Akershus Festning i Oslo og illustrerer gratis parkering forbeholdt el varebiler med mulighet for lading mens man står parkert

Parkering el varebil.
Fra 2017 ble det opp til hver enkelt kommune om de ønsket å videreføre gratis parkering for elbiler og el varebiler i sin kommune. Der det er gratis parkering på kommunale parkeringsplasser kan du stå kostnadsfritt med elbil/ el varebil i inntil to timer om ikke annet er oppgitt. Det er imidlertid smart å sjekke skiltingen nøye for å unngå bot da det i noen kommuner kan være betalt parkering også for elbiler/ el varebiler.

Ladeplasser el varebil.
Flere steder i bysentre vil det være egne ladeplasser tilegnet el varebiler. Disse er noen steder gratis men kan også ha egne parkeringsregler for elbiler/ el varebiler. Underskilting på parkeringsskiltet kan forekomme med informasjon om unntak fra tidsbegrensninger, krav om oblater eller lignende. Parkeringsplasser som er sperret med bom, parkeringshus og lignende har også ofte egne regler selv for elbiler. 

Urskive el varebil.
Hvis parkeringsplassen har tidsbegrensning må du huske å bruke urskive når du parkerer. Det finnes både digitale og manuelle urskiver.

image

Bli kjent med vår el varebil e-Crafter.

Reduserte utgifter ved kjøp av el varebil.

VW e-Crafter el varebil elbil fordeler 2018 reduserte driftskostnader lading

Avgiftsfritak - En el varebil vil være gunstigere å kjøpe som ny da den har moms- og engangsavgiftfritak. Årsavgiften er også betydelig lavere. Momsfritaket og ingen engangsavgift er fredet av regjeringen fram til minst 2022.

Bompenger - Alle elbiler passerer med redusert takst i bomringene i Norge. Det debatteres derimot å gjeninnføre nulltaktst for el varebiler med en varighet på minimum tre år fra og med 2020. Besparelser i bomutgifter vil for mange bedrifter være et avgjørende bidrag for å redusere driftskostnadene.

Strømforbruk - Her vil besparelser være ulike da de avhenger av kjørelengde og strømpris. Lademuligheter på arbeidsplassen eller kommunale parkeringsplasser vil gi ytterligere besparelser.

Reduserte servicekostnader
I tillegg til drivstoffbesparelser og billigere bilforsikring vil en el varebil være rimeligere å vedlikeholde enn tradisjonelle varebiler med forbrenningsmotor. Dette fordi en el varebil hverken har motorolje, tennplugger, drivstoffilter eller luftfilter som må skiftes jevnlig. En el varebil har også færre bevegelige deler som kan slites (eks girkasse, clutch, kamaksler og registerreim). Servicekostnadene på en el varebil vil stort sett være skader du påfører selv samt dekk- og bremseslitasje. Dette betyr reduserte servicekostnader på sikt og et langt rimeligere bilhold enn for varebiler med forbrenningsmotor.

Presseomtale av e-Crafter i media.

Støtte- og tilskuddsordninger for el varebiler.

Støtteordninger ENOVA el varebil elbil fordeler 2018 VW e-Crafter elektrisk miljøvennlig nullutslipp

For å øke andelen el varebiler i trafikken belønnes modige bedrifter som tør å satse på grønn teknologi med ulike støtte- og tilskuddsordninger. Ved innkjøp av el varebil kan du blant annet søke på disse (sjekk hvilke ordninger som gjelder der du bor); 

Enova.

Kjøper du e-Crafter el varebil eller Caddy TGI som forbrenner biogass kan du søke om økonomisk støtte fra Enova til innkjøp av disse. Dette anses nemlig som en investering i energi- og klimatiltak for landtransport. Mer informasjon finner du her.

Kommunale støtteordninger.
Oslo kommune har gjort det mulig for bedrifter med el varebiler å søke på inntil kr 15.000,- i ladeinfrastrukturstøtte til arbeidsplassen og inntil kr 10.000,- i tilskudd til montering av hjemmeladere. I følge klimaetaten i Oslo kommune kan det søkes om støtte hele året og søknader behandles fortløpende.

Økt vrakpant.
Ved dokumentert kjøp eller leasing av el varebiler utbetaler Miljødirektoratet økt vrakpant for fossildrevne varebiler på kr 13.000,-. Denne summen kommer i tillegg til ordinær vrakpant på kr 3.000,-.

Snarveier.