2.17.94.1, 2019-07-05 00:05:51

Caddy TGI.

Med biogass på tanken.

Caddy TGI kommer som person- og varebil. Når gassen er oppbrukt kobler den automatisk over til bensintilførsel, og mange vil nok på grunn av dette definere den som en hybrid. Caddy TGI er en gunstig investering i områder hvor tilgangen til, og prisen på biogass er gunstig. Den er også et godt alternativ til en elektrisk varebil hvis rekkevidden ikke strekker til, men kravet om å kjøre miljøvennlig fortsatt er til stede. Ta kontakt med din nærmeste forhandler om du har spørsmål knyttet til Caddy TGI.

Caddy TGI varebil.

Caddy TGI CNG biogass gassdreven miljøvennlig varebil og personbil

Hvis din bedrift ønsker å kjøre miljøvennlig eller må kunne tilby nullutslippstransport i anbud, vil Caddy eller Caddy Maxi TGI varebil være et smart valg. Spesielt for de bedrifter som opererer i regioner av landet hvor biogass er lett tilgjengelig, eller for kommuner som har tilgang på biogass fra egne forbrenningsanlegg.

Caddy TGI forbrenner både CNG (Compressed Natural Gas) og bensin på en svært effektiv måte. Mulige drivstofftyper er naturgass, biometan og metan av strøm fra fornybare kilder.

Når tankene er fulle vil varebilen alltid starte i CNG-modus da dette er det mest drivstofføkonomiske. Når gassen er oppbrukt kobler motorstyringen automatisk over til bensintilførsel. Velger du denne varebilen gir du et målbart bidrag til en bedre luftkvalitet - for med et snittforbruk på 4,1 kg CNG pr. 100 km og et CO2-utslipp fra 112 g/km er den helt klart best i denne klassen. 

image

Caddy Maxi TGI personbil.

Caddy Maxi TGI personbil vil gi deg de samme fordelene du får ved å kjøre en fossildrevet Caddy Maxi personbil. Forskjellen ligger i hva bilen slipper ut.
 

Lavgulv-teknologi gir like god plass til nyttelast.

image

Fordi både CNG-tankene og drivstoffrørene er montert under gulvet og festet til undersiden av gulvet tar de ikke opp unødvendig plass og stjeler derfor ingenting av bagasjeromvolumet. Du har altså like god plass til nyttelast som i en vanlig Caddy TDI eller TSI.

Innvendig mål baggasjerom for Caddy og Caddy Maxi CNG er: 
Høyde: 1 233 mm. 
Bredde: 1 120 mm. 
Dybde Caddy varerom: 1 781 mm | Caddy Maxi: 2 250

De fire CNG-tankene i stål er varmebestandige, svært robuste og utstyrt med tredobbelt sikrede ventiler. De er festet til gulvet ved hjelp av spesielle stropper. Til sammen rommer tankene i Caddy TGI BlueMotion 26 kg naturgass. Tankene i Caddy Maxi TGI BlueMotion rommer 37 kg.

Biogass som drivstoff og fyllestasjoner.

Caddy TGI CNG biogass fylle biogass gassdreven miljøvennlig varebil og personbil

Kjører man på biogass realiserer man potensialet som ligger i en bærekraftig utnyttelse av energien som skapes av gjødsel, slam og organisk avfall. Det er på mange måter en sirkulær økonomi siden man utnytter en ressurs som allerede er i omløp. Oppgradert gass kan brukes i forbrenningsmotorer på lik linje med bensin og diesel. I følge miljøstiftelsen ZERO kan teknologien for biogass komme til å skyte fart i årene som kommer om politikere velger å videreføre mange av elbil fordelene over på biogasskjøretøy som igjen vil stimulere til salg av slike kjøretøyer. I følge drivstoffprodusenten ST1 vil gassprodusenter se det som lønnsomt å bygge ut flere fyllestasjoner for biogass i takt med at kundegrunnlaget for biogass vokser. 

Biogass fyllestasjoner.
Hvor kan man fylle biogass tenker du kanskje nå. Det finnes flere gassprodusenter som tilbyr biogass på fyllestasjoner rundt om i landet. 
Nettsiden Biogass Oslofjord gir deg en fin oversikt over fyllestasjoner rundt Oslofjorden og ellers i landet, klikk her.

 

Tekniske spesifikasjoner for Caddy TGI.

image

Motor
TGI motoren er en 4-sylindret rekkemotor med et slagvolum på 1,4 liter, en effekt på 110 hk og et dreiemoment på 200 Nm. Den kan leveres til alle utstyrsversjonene på Caddy og Caddy Maxi. 

Drivstofforbruk
Drivstofforbruk i kg / 100 km (m3 / 100 km) for Caddy og Caddy Maxi med 1,4 liters TGI-motor med 110 hk:
Bykjøring: 5,2 - 5,3 (7,9 - 8,1)
Landveiskjøring: 3,5 - 3,6 (5,4 - 5,6)
Ved blandet kjøring: 4,1 - 4,3 (6,3 - 6,5).
C02-utslipp ved blandet kjøring i g/km ved blandet kjøring: 112 - 116.  

Snarveier.